"Op 'e Noed"

Van harte welkom bij PKN gemeente:

Zomeractiviteiten 2020

Deze zomer organiseren we een aantal (buiten)activiteiten voor gemeenteleden. We willen elkaar namelijk niet uit het oog verliezen.

Bart Hoekstra heeft voor ons een fietstocht uitgezet van ongeveer 20 km. Deze activiteit is ook geschikt voor een scootmobiel. Halverwege de route drinken we buiten onze zelf meegenomen koffie, thee of fris en praten we bij.

Deze zomer is er drie keer een korte avondmeditatie in de kerk van St. Nyk (waarbij de we anderhalve meter respecteren en er niet gezongen wordt). Daarna gaan we wandelen (4 tot 5 km) en tijdens de wandelingen denken we na en spreken we met elkaar over een vraag n.a.v. een tekst die tijdens de meditatie klonk. Voor mensen die het wandelen niet zien zitten is het ook mogelijk alleen bij de meditatie aanwezig te zijn. Voorgangers zijn pastor Geertje van der Meer en ds. Aart Veldhuizen.

Anneke Adema organiseert drie maal op zondagmorgen koffiedrinken in de drie verschillende dorpen. We zitten buiten. Voor stoelen, koffie en wat lekkers erbij wordt gezorgd. Mocht het weer roet in het eten gooien, dan proberen we het een week daarna nog een keer. Wilt u voor zover mogelijk uw eigen stoel meenemen? Als dat niet lukt zorgen wij voor een zitplaats.

U kunt eerst thuis rustig de online-kerkdienst bekijken en dan naar de koffie gaan. Maar de kerkdienst kunt u natuurlijk ook later nog zien.

Op de Zondagse Ontmoeting en op de website wordt u op de hoogte gehouden van deze activiteiten. Voor alle activiteiten geldt: vrienden en bekenden zijn van harte welkom!

 

Datum Activiteit Locatie tijd
21 juli Avondmeditatie en kuijer

Pastor G. van der Meer

Kerk St. Nyk 19.00 uur
26 juli Koffiedrinken Bij kerk St. Nyk 10.30 uur
1 augustus Fietstocht Start kerk Idskenhuizen 14.30 uur
9 augustus Koffiedrinken Bij ‘t Spantsje 10.30 uur
11 augustus Avondmeditatie en kuijer

Pastor G. v. d. Meer

Kerk St. Nyk 19.00 uur
23 augustus Koffiedrinken Bij kerk Idskenhuizen 10.30 uur
25 augustus Avondmeditatie en kuijer

Ds. A. Veldhuizen

Kerk St. Nyk 19.00 uur

 

Jeugddienst 12 juli

Zondag 12 juli zal er een jeugddienst zijn. Deze stond origineel ook al op het rooster wat achteraf gezien niet zo handig was omdat het in de zomervakantie is. Nu komt het daarom helemaal mooi uit dat we nog steeds online diensten hebben. Nu kun je vanuit je huis of tuin maar ook vanaf je vakantieadres deze dienst bekijken. En natuurlijk kan je dienst ook terugkijken als je over een paar weken weer terug bent van vakantie.

 

Dit is een jeugddienst maar dat betekend niet dat het een dienst is voor de jeugd alleen. Er zijn andere liederen en een andere volgorde van de dienst waardoor het voor iedereen een leuke en interessante dienst wordt.

 

Onderstaand de invulling van de jeugddienst:
Welkom
Lied: Nederland Zingt: Groot is Uw trouw, o Heer
Groet + inleiding
Gebed
Loflied: Jezus Overwinnaar – Live@Mozaiek0318
Schriftlezing: Marcus 12: 28-33
Kinderlied: Je Mag Er Zijn (kinderopwekking 180)
Gedicht: Hokjes denken – gedichtenhoekje van Ine
Filmpje: Privilege/Class/Social Inequalities Explained in a $100 Race
Overdenking
Filmpje: Don’t Put People in Boxes
Overdenking
Lied: weinig is veel – Schrijvers voor gerechtigheid
Gebed
Zegen: LEV – Wees gezegend

Zondagse ontmoeting

De komende weken zal de zondagse ontmoeting ook op de website geplaatst worden zodat u deze allemaal kunt lezen, ook als u de zondagse ontmoeting niet via de mail ontvangt.

Zondagse ontmoeting   (word)   (pdf)

Collectes

Collecte voor de Diaconie in de maand juni, juli en augustus 2020

Beste gemeenteleden.

Wanneer onze kerk weer open gaat mag er niet gecollecteerd worden. De diaconie collecteert wekelijks voor een doel in binnen en buitenland. Deze staan in Geschakeld vermeld bij de kerkdiensten.

Nu dit niet mogelijk is hebben we een manier gevonden om toch deze projecten te blijven steunen. Wij willen u vragen om uw collecte 1 x per maand over te maken met vermelding van de maand. Wij zorgen er dan voor dat al het geld verdeeld wordt, u kan de opbrengst weer lezen in de volgende Geschakeld.

Wilt u een specifiek doel steunen? Vermeld dit dan bij de omschrijving.
Rekening nummer:
NL 60 RABO 0334 7001 91 t.n.v. Diaconie P.G. Op ‘e Noed te Sint Nicolaasga

Met vriendelijke groet en dank namens de diaconie.

 

Collectegeld kerkrentmeesters:
Nu er niet meer gecollecteerd kan worden, verzoekt het College van Kerkrentmeesters u vriendelijk om uw collectegeld via de bank over te maken. Dit kan via bankrekeningnummer: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op ‘e Noed.
Alvast bedankt!

Ook uw gift voor de restauratie van de Sint Nykster kerkklok kunt u via de bank over maken. Dit kan op bankrekeningnummer: NL23.RABO.0124.7477.52 t.n.v. restauratiecommissie Op ‘e Noed.

Vriendelijk dank namens de kerkrentmeesters.

Nacht Zonder Dak 2020

Afgelopen zaterdag, 30 mei, werd er weer een editie van Nacht zonder Dak georganiseerd. Jongeren laten zich hierbij sponseren om een nacht in een kartonnen doos te slapen. Hiermee ervaren zij hoe de straatkinderen overal in de wereld de nacht doorbrengen. Dit keer niet met alle jongeren op 1 terrein maar thuis in de tuin, alleen of in kleine groepjes. Linda Wind ging samen met Maaike van der Cingel en Geertje van der Meer bij de krotjes langs om ze te beoordelen. Hieronder een impressie:

Tsjukemardienst 7 juni

Op zondag 7 juni organiseren een groep vrijwilligers en predikanten uit verschillende dorp rondom de Tsjukemar weer een Tsjukemardienst. Dit jaar niet op het strand maar vanuit de kerk in Joure. Deze dienst is te volgen vanaf 9.30 uur via de knop op de website www.pgjoure.nl. U kunt dan klikken op de grote, rode knop met het woord LIVE erop.

Ook is er gewoon een dienst vanuit onze gemeente door een miscommunicatie over de Tsjukemardienst.

Bemoedigend gedicht

Onzichtbaar

Je ziet geen handen.
Je ziet geen ogen.
Je hoort geen stem.

Toch ben je niet alleen.

Iemand trekt met je mee.
Iemand staat naast je.

Een vriend
een bondgenoot
een tochtgenoot.

Soms onzichtbaar
en soms
het gezicht van een mens
die even met je meetrekt.

Iemand die jou aanspreekt.
Iemand die jou doet weten:
je wordt gezien
jij loopt niet verloren.

Uit: Verwaarloosd verdriet van Marinus van den berg.

Paasgroet

Gezegende Paasdagen voor u allemaal.


bron: dagelijksebroodkruimels

Collectedoelen

In de vorige Geschakeld stond vermeld dat u een acceptgiro zou ontvangen in de 40 dagentijd. De diaconie krijgt, vanwege de vervallen kerkdiensten, nu geen collectegeld voor
dit project meer binnen.

Wij vragen u om samen met uw reguliere gift ook uw collectegeld over te maken middels deze acceptgiro.

U kan uw gift overmaken op rekening van de diaconie. NL 60 RABO 0334 7001 91 t.n.v. diaconie PG Op ‘e Noed. Op deze manier hopen wij samen te geven zodat Stichting Opkikker niet vergeten wordt.

Deze actie wordt van harte bij u aanbevolen.

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Marieke de Velde Harsenhorst

2e collecte en 3e collecte, laatste zondag van de maand voor de toren van de kerk in St nyk.

Zoals u in Geschakeld kunt lezen is de 2e collecte altijd voor onze eigen kerk. De kerk krijgt, vanwege de vervallen kerkdiensten, nu geen collectegeld voor onze eigen kerk binnen. U mag uw collecte overmaken op rekening nummer:
NL 09 RABO 0126 1595 48 t.n.v. PG Op ‘e Noed.

Wilt u hierbij vermelden of dit collecte of een gift voor de toren is?

Diensten stille week

In de Stille Week willen we – zoals we gewoon zijn – elke dag een viering aanbieden.

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszondag werken we samen met de kerken van Langweer en Scharsterbrug/Ouwsterhaule. De kerkdiensten worden dan gehouden in Langweer, omdat de diensten vanuit deze kerk te volgen zijn op kerkdienstgemist.nl (doorklikken naar Langweer). De nieuwe collega uit Scharsterbrug/Ouwsterhaule, ds. Wim Warnar en ds. Aart Veldhuizen en de pastores Geertje van der Meer, Anneke Adema en Gerda Keijzer verzorgen samen deze diensten.

Tijdens de viering van het avondmaal op Witte Donderdag bent u van harte uitgenodigd om thuis met ons mee te vieren door een stukje brood te nemen en een slok wijn te drinken.

Dag Locatie Viering Voorgangers Aanvang
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Idskenhuizen Vespers Anneke Adema
Gerda Keijzer
19.30 uur
Witte Donderdag Langweer Heilig Avondmaal Wim Warnar
Geertje van der Meer
Gerda Keijzer
19.30 uur
Goede Vrijdag Langweer   Wim Warnar
Aart Veldhuizen
19.30 uur
Stille Zaterdag Idskenhuizen Paaswake Anneke Adema
Gerda Keijzer
19.30 uur
Pasen Langweer   Geertje van der Meer
Aart Veldhuizen
9.30 uur

De diensten vanuit Langweer zijn te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1407-Protestantse-kerk-Langweer

De diensten vanuit Idskenhuizen kunt u vinden op deze website onder het kopje ‘video’s’. Het filmpje verschijnt dan direct.

Er wordt bovendien geprobeerd dat er in de tijd rondom Pasen een dienst via internet en beamer in Doniahiem kan worden bijgewoond.