Van harte welkom bij PKN gemeente:

Begraafplaatsen

Hier kunt u het reglement voor de begraafplaatsen van PKN – Op ‘e Noed downloaden. Hieronder vallen de begraafplaats Legemeer, begraafplaats Doniaga, begraafplaats Tjerkgaast en begraafplaats St. Nicolaasga om de voormalig Hervormde kerk.

Ook is de actuele lijst met de tarieven te downloaden. Hierin worden tarieven vermeld voor:

  • kosten van een graf
  • kosten van het grafrecht
  • afkopen van het onderhoud van de grafbedekking
  • Schoonmaken van een grafsteen

Het bedrag in de meest rechtse kolom is het bedrag wat moet worden betaald (de linker kolom met bedragen geeft aan waaruit het bedrag is opgebouwd).

Ter info: Misschien niet een onderwerp wat u zou verwachten of wat op dit moment speelt maar het lijkt ons goed om onze gemeente te informeren dat er op de begraafplaatsen bij de PKN kerk te Sint Nicolaasga, Doniaga en Tjerkgaast graven beschikbaar zijn. Meer info hierover kunt u krijgen bij mevr. M. de Velde Harsenhorst – Zier. 0513-853131 of via mdeveldeharsenhorst@gmail.com  

Reglementen en Tarieven

  • Reglementen
  • Per 1 juli 2021 zijn er nieuwe tarieven ingevoerd. De nieuwe tarieven zijn HIER te bekijken.