van harte welkom bij PKN gemeente:

Jeugddienst 10 juni 2018

Op 10 juni werd de dienst verzorgt door de 18+ groep onder leiding van Jannie van Koten. In deze dienst werd ook de opbrengst van de actie ‘Nacht Zonder Dak’ bekendgemaakt: € 293,50. Hieronder de foto’s van de dienst:

Foto’s van de kerken te Tjerkgaast en St. Nicolaasga

Op de website van ‘Kerkfotografie’ zijn professionele foto’s gepubliceerd van de kerkgebouwen te Tjerkgaast en St. Nicolaasga. U kun ze hieronder bekijken:

Foto’s kerk St. Nicolaasga

Foto’s kerk Tjerkgaast

High Tea 13 december

De door de diaconie georganiseerde High Tea op 13 december werd goed bezocht. Hieronder de foto’s:

Zendings- en Bijbelzondag 29 oktober 2017

Op de laatste zondag van oktober hebben we een zendings- en Bijbelzondag gevierd. O.a. met medewerking van diverse gemeenteleden en het Interkerkelijk Koor Langweer.

Startzondag 24 september. “Kerkproeverij”

Afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst

In een feestelijke dienst hebben de oudste kinderen van de kindernevendienst afscheid genomen. We hopen ze natuurlijk na de zomer weer terug te zien bij de diverse clubs en Youth Alpha en Rock Steady.. Hieronder de foto’s vanuit de dienst inde kerk van Idskenhuizen.

Jeugddienst 11 juni 2017

Op 11 juni hebben we een jeugddienst mogen beleven welke voorbereid is is door onze Rock Steady jeugdgroep. In het filmpje een impressie van de dienst. Hier wordt het verhaal van Abraham, Sara en Hagar verbeeld.

Jeugddienst 11 juni

Nacht Zonder Dak 2017

9 juni was het zover. Hieronder de foto’s van de zeer geslaagde nacht:

Pinksteren 2017

Op een zonovergoten pinksterzondag hebben we traditioneel onze dienst gehouden op het grasveld voor de kerk in St. Nicolaasga. Medewerking van o.a. muziekkorps ‘Crescendo’ uit Idskenhuizen. Hieronder de foto’s;Version:

 

Lees meer

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

In de dienst op 7 mei hebben we afscheid genomen van janke Bokma (wijkouderling), Linda Wind (jeugdouderling), Reitze
Lees meer