van harte welkom bij PKN gemeente:

Maeykehiemdienst 11 november 2018

Op zondag 11 november was er een Maeykehiemdienst in de kerk van Sint Nicolaasga. Een dienst over Sint Martinus werd nog duidelijker door een toneelstukje over de barmhartige Samaritaan.

Hieronder een aantal foto’s van de dienst:

Startdienst 23 september 2018

Startzondag 

Op 23 september vierden we het begin van het winterseizoen in onze startdienst. Het thema van de dienst was Yn petear.  Dit thema liep als een rode draad door de dienst.  

Zelfs het liturgisch bloemstuk beeldde een gesprek uit. Yn petear is ook het thema van het winterwerk.

Aan het begin van de dienst leerden we een nieuw en vrolijk lied en later zongen we een canon in vier groepen. (Wat heeft onze gemeente veel muzikaal talent!)  

In de dienst wilden we met elkaar in gesprek zijn. Nou, dat is gelukt! De kinderen draaiden aan het ‘Rad van Gesprek’ en daar kwam telkens een vraag uit die betrekking had op samenleving en kerk.

 Daar kwamen reacties op van jong en oud. Bovendien kregen gemeenteleden de kans om hun reactie te geven op de dienst in de ‘Speakers Corner’.  En, getuige hun reacties ‘smaakte het naar meer’  De cello en dwarsfluiten van de muzikanten van ‘Musique entre les Lacs’ gingen muzikaal met elkaar ‘yn petear’

De preek was in de vorm van een tweegesprek

 Tijdens de pauze konden we met elkaar in gesprek raken (ook buiten!) onder het genot van een kop koffie of thee met een kletskop.

En op de verschillende tafels stond kletspotjes in de vorm van glazen met kaartjes waarop een stelling of een vraag stond. In ieder geval iets waar over van gedachten gewisseld kon worden .

Ook de kinderen lieten ons genieten van vier prachtige gesprekken die ze hadden met buren, ooms of pakes. De gesprekken waren gefilmd op locatie en tijdens de dienst konden we het resultaat zien. We hebben ervan genoten!! Super gedaan!

Na de dienst konden we napraten met een drankje en een hapje. Wie naar huis ging, kreeg een ‘Kletspotje’ mee, gevuld met onder andere een boterbabbelaar, een koffieleutje, een theezakje met een vraag of spreuk,  en nog veel meer stof voor een goed gesprek.

 Het was een mooie start van het nieuwe seizoen.

Wij hopen dat we tijdens de vele activiteiten die beschreven staan in het Jaarprogramma nog heel vaak met elkaar in yn petear zullen zijn!!

De voorbereidingsgroep Startzondag

Jeugddienst 10 juni 2018

Op 10 juni werd de dienst verzorgt door de 18+ groep onder leiding van Jannie van Koten. In deze dienst werd ook de opbrengst van de actie ‘Nacht Zonder Dak’ bekendgemaakt: € 293,50. Hieronder de foto’s van de dienst:

Foto’s van de kerken te Tjerkgaast en St. Nicolaasga

Op de website van ‘Kerkfotografie’ zijn professionele foto’s gepubliceerd van de kerkgebouwen te Tjerkgaast en St. Nicolaasga. U kun ze hieronder bekijken:

Foto’s kerk St. Nicolaasga

Foto’s kerk Tjerkgaast

High Tea 13 december

De door de diaconie georganiseerde High Tea op 13 december werd goed bezocht. Hieronder de foto’s:

Zendings- en Bijbelzondag 29 oktober 2017

Op de laatste zondag van oktober hebben we een zendings- en Bijbelzondag gevierd. O.a. met medewerking van diverse gemeenteleden en het Interkerkelijk Koor Langweer.

Startzondag 24 september. “Kerkproeverij”

Afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst

In een feestelijke dienst hebben de oudste kinderen van de kindernevendienst afscheid genomen. We hopen ze natuurlijk na de zomer weer terug te zien bij de diverse clubs en Youth Alpha en Rock Steady.. Hieronder de foto’s vanuit de dienst inde kerk van Idskenhuizen.

Jeugddienst 11 juni 2017

Op 11 juni hebben we een jeugddienst mogen beleven welke voorbereid is is door onze Rock Steady jeugdgroep. In het filmpje een impressie van de dienst. Hier wordt het verhaal van Abraham, Sara en Hagar verbeeld.

Jeugddienst 11 juni

Nacht Zonder Dak 2017

9 juni was het zover. Hieronder de foto’s van de zeer geslaagde nacht: