van harte welkom bij PKN gemeente:

Afscheidsdienst Anneke Adema

Op zondag 6 januari 2019 nam pastor Anneke Adema afscheid van onze gemeente. Nadat Anneke de zegen aan ons allen meegegeven had, kwamen de cadeautjes. Namens de gehele gemeente ontving ze een boekje met alle columns uit het kerkblad die Anneke ooit geschreven had voor de rubriek ‘vanuit Joure’. Ook ontving ze een spiegel met daarin haar naam, begin- en einddata van haar werk bij ons en het logo van onze kerk, daarin gegraveerd. En natuurlijk nam ze daarna de map met persoonlijke woorden van de gemeenteleden in ontvangst. Ook de kindernevendienst en de bouwcommissie hadden nog cadeautjes voor Anneke. Tenslotte nam Gerda Keijzer het woord om aan de gemeente te vertellen wat Anneke elke keer meesleepte in de kofferbak van haar auto. Elke keer bij vergaderingen of eetafspraken tussen Gerda en Anneke kwamen er minstens twee tassen en één of twee dozen vol met spullen uit de kofferbak. Daarom kreeg Anneke van Gerda nu een koffer en bak vol met spullen zodat de voorraad aangevuld kon worden.

Na deze speeches kon er afscheid genomen worden van Anneke. Ook was er koffie met oranjekoek voor iedereen, gevolgd door een hapje en drankje.

Hieronder een sfeerimpressie van de afscheidsdienst van Anneke:

Adventsproject kindernevendienst 2018

Het thema van de adventstijd 2018 was: Geloof met me mee! We luisterden naar verhalen van geloofsgetuigen uit de Bijbel. Zij stimuleerden ons om met elkaar in gesprek te gaan over wat we geloven. Elke week kwam er een bijzondere geloofsovertuiging voorbij. In de kerkzaal kregen we een sketch te zien van deze bijzondere personen in de Zendtijd voor Zieners. Elke week nam Ad de Verteller (gespeeld door Durk Wijnia) ons mee in het gesprek met de hoofdpersoon van die adventzondag. De leiding van de kindernevendienst nam deze rol op zich. Door ieders inzet zijn de stukjes een groot succes geworden, bedankt!

Hieronder een impressie:

Liturgische schikkingen Eeuwigheidszondag – Advent – Kerst 2018

Alle liturgische bloemstukken vanaf de eeuwigheidszondag tot aan de kerst.

Eeuwigheidszondag – 1 Samuël 2

1e advent – Openbaring 8

De schriftlezing is uit Openbaringen. In hoofdstuk 8 lezen we dat de engelen op een bazuin blazen: allerlei rampen treffen de aarde en haar bewoners. Dit hebben we  geprobeerd uit te beelden. Maar er ook toekomst / licht. Dit is uitgebeeld d.m.v. een bloembol / lichtje.

2e advent – Lucas 3: 1-6

In de schriftlezingen gaat het over het banen van een weg. Kromme wegen worden recht: kronkeltakken gaan over in “een rechte weg “. De eenvoudige schikking met bloemen kondigt een ommekeer aan.

3e adventszondag – Lucas 3: 7-18

Het goede nieuws : er is een nieuw begin mogelijk, bekering. De profeten roepen op : keer je af van oneerlijkheid, onzuiverheid en gemakzucht. Bij de schikking is kleding  en geld neergelegd als symbool van eerlijk delen. In de bloemschikking is roze verwerkt : het licht van kerst komt dichterbij, begint al wat door te breken.

4e adventszondag: Lucas 1: 39-45

In de schikking wordt de ontmoeting van Maria en Elisabeth uitgebeeld. Witte bloemen : Gods woord zal in vervulling gaan. Het licht komt.

Kerstnacht.

In het donker van de nacht is er licht. Zij  die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.

1e Kerstdag

Witte bloemen en kaarsen staan als symbool voor het Licht. De geopende Bijbel als symbool voor het Woord. “In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen”.

Kerstnachtdienst 2018

De kerstnachtdienst van 2018 werd druk bezocht. De kerk van Tjerkgaast was goed gevuld. Allen luisterden vol verwondering naar de klanken waarmee muziekvereniging “Crescendo” de kerk vulde.

Hieronder een impressie:

Kerstfeest diaconie 13 december 2018

Op 13 december 2018 deelde de diaconie een kerstcadeautje uit. Dit deden ze door een broodmaaltijd te organiseren voor alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Ongeveer 70 mensen hebben genoten van deze gezamenlijke maaltijd met heerlijk eten. Tijdens de maaltijd vertelde pastor Anneke Adema twee prachtige kerstverhalen. Hieronder een sfeerimpressie:

Maeykehiemdienst 11 november 2018

Op zondag 11 november was er een Maeykehiemdienst in de kerk van Sint Nicolaasga. Een dienst over Sint Martinus werd nog duidelijker door een toneelstukje over de barmhartige Samaritaan.

Hieronder een aantal foto’s van de dienst:

Startdienst 23 september 2018

Startzondag 

Op 23 september vierden we het begin van het winterseizoen in onze startdienst. Het thema van de dienst was Yn petear.  Dit thema liep als een rode draad door de dienst.  

Zelfs het liturgisch bloemstuk beeldde een gesprek uit. Yn petear is ook het thema van het winterwerk.

Aan het begin van de dienst leerden we een nieuw en vrolijk lied en later zongen we een canon in vier groepen. (Wat heeft onze gemeente veel muzikaal talent!)  

In de dienst wilden we met elkaar in gesprek zijn. Nou, dat is gelukt! De kinderen draaiden aan het ‘Rad van Gesprek’ en daar kwam telkens een vraag uit die betrekking had op samenleving en kerk.

 Daar kwamen reacties op van jong en oud. Bovendien kregen gemeenteleden de kans om hun reactie te geven op de dienst in de ‘Speakers Corner’.  En, getuige hun reacties ‘smaakte het naar meer’  De cello en dwarsfluiten van de muzikanten van ‘Musique entre les Lacs’ gingen muzikaal met elkaar ‘yn petear’

De preek was in de vorm van een tweegesprek

 Tijdens de pauze konden we met elkaar in gesprek raken (ook buiten!) onder het genot van een kop koffie of thee met een kletskop.

En op de verschillende tafels stond kletspotjes in de vorm van glazen met kaartjes waarop een stelling of een vraag stond. In ieder geval iets waar over van gedachten gewisseld kon worden .

Ook de kinderen lieten ons genieten van vier prachtige gesprekken die ze hadden met buren, ooms of pakes. De gesprekken waren gefilmd op locatie en tijdens de dienst konden we het resultaat zien. We hebben ervan genoten!! Super gedaan!

Na de dienst konden we napraten met een drankje en een hapje. Wie naar huis ging, kreeg een ‘Kletspotje’ mee, gevuld met onder andere een boterbabbelaar, een koffieleutje, een theezakje met een vraag of spreuk,  en nog veel meer stof voor een goed gesprek.

 Het was een mooie start van het nieuwe seizoen.

Wij hopen dat we tijdens de vele activiteiten die beschreven staan in het Jaarprogramma nog heel vaak met elkaar in yn petear zullen zijn!!

De voorbereidingsgroep Startzondag

Jeugddienst 10 juni 2018

Op 10 juni werd de dienst verzorgt door de 18+ groep onder leiding van Jannie van Koten. In deze dienst werd ook de opbrengst van de actie ‘Nacht Zonder Dak’ bekendgemaakt: € 293,50. Hieronder de foto’s van de dienst:

Foto’s van de kerken te Tjerkgaast en St. Nicolaasga

Op de website van ‘Kerkfotografie’ zijn professionele foto’s gepubliceerd van de kerkgebouwen te Tjerkgaast en St. Nicolaasga. U kun ze hieronder bekijken:

Foto’s kerk St. Nicolaasga

Foto’s kerk Tjerkgaast

High Tea 13 december

De door de diaconie georganiseerde High Tea op 13 december werd goed bezocht. Hieronder de foto’s: