Van harte welkom bij PKN gemeente:

Startzondag 2022

Startzondag 12 september 2021

Liturgische schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2021

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer. Daarom is de liturgische kleur paars. De levensweg wordt uitgebeeld door houtstammetjes met aan het eind een kruis. Dit komt terug in elke schikking. Het kruis staat symbool voor de vergeving van zonden door het lijden van Jezus, de toegang tot leven. De stammetjes staan voor de levensweg, de weg naar het kruis, de weg naar bevrijding/ toekomst.

De schikking is gebaseerd op Marcus 1 : 12 -15 – “Wat een plek!”
 
Links van de “weg”
–  jute en zand: de woestijn.
–  takken met doornen: de verzoeking door satan.
Rechts van de “weg”      
– een engel: de engelen zorgden voor Hem.
De schikking is gebaseerd op Marcus 9: 2-10. De levensweg loopt tussen hemel en aarde.
Links zien we:  
3 dorre takken met bloemen in de knop als symbool voor de 3 discipelen,
die op “de aarde” thuishoren.
Rechts zien we: 
3 witte bloemen als symbool voor Jezus met Mozes en Elia, 
die “de hemel” vertegenwoordigen.
De schikking van deze zondag is geïnspireerd op  Johannes 2 : 13—22: Heilig Huis.
In het midden zien we de levensweg.
Links zien we geld en een stuk touw : het huis is als een markt.
Rechts zien we hyacinten. Zij staan symbool voor liefde: het huis van Mijn Vader. Een huis van gebed.
De schikking  is geïnspireerd op Johannes 6 : 4 –15  Het teken van het brood.
Jezus zorgt voor brood op de levensweg.
Links een brood in stukken gebroken:
Er is voldoende als er gedeeld wordt.
Rechts een mandje met brokken brood: Er blijft zelfs over!
De schikking is gebaseerd op Johannes  12 : 20-33.
“Waarachtig, Ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht”.
Links van de “levensweg” zien we graankorrels.
Rechts een vaas met graanhalmen.
“Op weg”. De schikking sluit aan bij Marcus 11: 1-11.
“Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten”.
Links van de weg  een gekleurd kleed: de mantels.
Rechts van de weg een vaas met takken met groene bladeren.
De schikking is gebaseerd op Matteüs 27 : 29-30, Marcus 15 : 17- 20
De weg leidt naar het kruis.
Takjes van de christusdoorn en gebroken riet als symbool van het lijden.
We zien dorre takken en bladeren: We tasten nog in het duister,
dor en doods is het leven geworden. 
Een hoop stenen herinnert ons aan het graf waarin ze Jezus hebben gelegd.
Sedum / vetplantjes (ook wel hemelsleutel genoemd) tussen de stenen.
Een engel bij het graf, God is ook hier aanwezig. De dood wordt overwonnen.
Daarbij staan narcissen, ook wel paastrompetten genoemd.
De boodschap aan de vrouwen en ook aan ons : Hij is hier niet, want Hij is opgestaan!
De schikking is gebaseerd op Johannes  20 : 1-18.
Een uitbundige schikking van voorjaarsbloemen: U zij de glorie, opgestane Heer!
Een doek: Johannes en Petrus zagen de linnen doeken liggen in het graf (vers 5-8).
Boven de doek een schaal met bloemen als teken dat het leven de dood heeft overwonnen.

Palmpasen 2021

Nacht Zonder Dak 2020

Afgelopen zaterdag, 30 mei, werd er weer een editie van Nacht zonder Dak georganiseerd. Jongeren laten zich hierbij sponseren om een nacht in een kartonnen doos te slapen. Hiermee ervaren zij hoe de straatkinderen overal in de wereld de nacht doorbrengen. Dit keer niet met alle jongeren op 1 terrein maar thuis in de tuin, alleen of in kleine groepjes. Linda Wind ging samen met Maaike van der Cingel en Geertje van der Meer bij de krotjes langs om ze te beoordelen. Hieronder een impressie:

Bevestiging en overstapdienst 7 juli

Op 7 juli 2019 werd de nieuwe kerkelijk werker Geertje van der Meer bevestigd in onze gemeente. Ook waren er een aantal jongeren die de overstap maakten naar het jeugdwerk. Hieronder een impressie van de dienst:

Jeugddienst juni

De jeugddienst van afgelopen week werd georganiseerd door de rock steady groep. Na een seizoen lang onderwijs gehad te hebben over diverse onderwerpen vonden de jongeren het leuk om aan de gemeente te laten zien hoe zij de kerkdienst graag zouden zien.
Naar aanleiding van de 10 geboden werden verschillende filmpjes, teksten en liederen gevonden die pasten bij de geboden. Alle jongeren hebben met plezier meegewerkt aan de dienst.
Heb je de dienst gemist dan kan je de dienst terugluisteren via de knop kerkdienst beluisteren.
Hieronder een aantal foto’s van de dienst:

Pinksterdienst

Met pinksteren is het in onze gemeente de traditie om een dienst in de buitenlucht te houden, zo ook dit jaar. Onder de bomen bij de kerk van Sint Nicolaasga vormde de gemeente zijn publiek voor deze dienst. Tijdens deze viering werd genoten van de klanken uit de blaasinstrumenten van CMV Crescendo Idskenhuizen. Hieronder een impressie van de dienst:

Schoolgezinsdienst

Op zondag 26 mei kwam de jaarlijkse Schoolgezinsdienst weer voorbij. Hierbij lieten verschillende kinderen van Christelijke basisschool de Paedwizer zien wat ze hadden geleerd. Het thema van deze dienst was naar aanleiding van een quote van Pippi Langkous: “Ik heb het nog nooit gedaan maar ik denk dat ik het wel kan.
Ook in deze dienst lieten Dieuwke en Sybrich Boonstra zich dopen. Zij erkennen God in hun leven en laten zich dopen zodat anderen dit zien. Hieronder een impressie van de dienst:

Bootreis diaconie

Op zaterdag 25 mei was de bootreis die elke twee jaar georganiseerd wordt. Dit jaar was de boottocht over de Friese wateren niet alleen voor mensen boven de 55 jaar. Iedereen mocht mee op de boot. Iedereen had genoeg gespreksstof en heeft genoten van het mooie uitzicht en het frisse lentezonnetje. Na een gezellige middag kwam de boot weer aan in Sneek. Hieronder een impressie van de bootreis: