Van harte welkom bij PKN gemeente:

Startzondag 12 september 2021

Liturgische schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2021

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer. Daarom is de liturgische kleur paars. De levensweg wordt uitgebeeld door houtstammetjes met aan het eind een kruis. Dit komt terug in elke schikking. Het kruis staat symbool voor de vergeving van zonden door het lijden van Jezus, de toegang tot leven. De stammetjes staan voor de levensweg, de weg naar het kruis, de weg naar bevrijding/ toekomst.

De schikking is gebaseerd op Marcus 1 : 12 -15 – “Wat een plek!”
 
Links van de “weg”
–  jute en zand: de woestijn.
–  takken met doornen: de verzoeking door satan.
Rechts van de “weg”      
– een engel: de engelen zorgden voor Hem.
De schikking is gebaseerd op Marcus 9: 2-10. De levensweg loopt tussen hemel en aarde.
Links zien we:  
3 dorre takken met bloemen in de knop als symbool voor de 3 discipelen,
die op “de aarde” thuishoren.
Rechts zien we: 
3 witte bloemen als symbool voor Jezus met Mozes en Elia, 
die “de hemel” vertegenwoordigen.
De schikking van deze zondag is geïnspireerd op  Johannes 2 : 13—22: Heilig Huis.
In het midden zien we de levensweg.
Links zien we geld en een stuk touw : het huis is als een markt.
Rechts zien we hyacinten. Zij staan symbool voor liefde: het huis van Mijn Vader. Een huis van gebed.
De schikking  is geïnspireerd op Johannes 6 : 4 –15  Het teken van het brood.
Jezus zorgt voor brood op de levensweg.
Links een brood in stukken gebroken:
Er is voldoende als er gedeeld wordt.
Rechts een mandje met brokken brood: Er blijft zelfs over!
De schikking is gebaseerd op Johannes  12 : 20-33.
“Waarachtig, Ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht”.
Links van de “levensweg” zien we graankorrels.
Rechts een vaas met graanhalmen.
“Op weg”. De schikking sluit aan bij Marcus 11: 1-11.
“Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten”.
Links van de weg  een gekleurd kleed: de mantels.
Rechts van de weg een vaas met takken met groene bladeren.
De schikking is gebaseerd op Matteüs 27 : 29-30, Marcus 15 : 17- 20
De weg leidt naar het kruis.
Takjes van de christusdoorn en gebroken riet als symbool van het lijden.
We zien dorre takken en bladeren: We tasten nog in het duister,
dor en doods is het leven geworden. 
Een hoop stenen herinnert ons aan het graf waarin ze Jezus hebben gelegd.
Sedum / vetplantjes (ook wel hemelsleutel genoemd) tussen de stenen.
Een engel bij het graf, God is ook hier aanwezig. De dood wordt overwonnen.
Daarbij staan narcissen, ook wel paastrompetten genoemd.
De boodschap aan de vrouwen en ook aan ons : Hij is hier niet, want Hij is opgestaan!
De schikking is gebaseerd op Johannes  20 : 1-18.
Een uitbundige schikking van voorjaarsbloemen: U zij de glorie, opgestane Heer!
Een doek: Johannes en Petrus zagen de linnen doeken liggen in het graf (vers 5-8).
Boven de doek een schaal met bloemen als teken dat het leven de dood heeft overwonnen.

Palmpasen 2021

Nacht Zonder Dak 2020

Afgelopen zaterdag, 30 mei, werd er weer een editie van Nacht zonder Dak georganiseerd. Jongeren laten zich hierbij sponseren om een nacht in een kartonnen doos te slapen. Hiermee ervaren zij hoe de straatkinderen overal in de wereld de nacht doorbrengen. Dit keer niet met alle jongeren op 1 terrein maar thuis in de tuin, alleen of in kleine groepjes. Linda Wind ging samen met Maaike van der Cingel en Geertje van der Meer bij de krotjes langs om ze te beoordelen. Hieronder een impressie:

Bevestiging en overstapdienst 7 juli

Op 7 juli 2019 werd de nieuwe kerkelijk werker Geertje van der Meer bevestigd in onze gemeente. Ook waren er een aantal jongeren die de overstap maakten naar het jeugdwerk. Hieronder een impressie van de dienst:

Jeugddienst juni

De jeugddienst van afgelopen week werd georganiseerd door de rock steady groep. Na een seizoen lang onderwijs gehad te hebben over diverse onderwerpen vonden de jongeren het leuk om aan de gemeente te laten zien hoe zij de kerkdienst graag zouden zien.
Naar aanleiding van de 10 geboden werden verschillende filmpjes, teksten en liederen gevonden die pasten bij de geboden. Alle jongeren hebben met plezier meegewerkt aan de dienst.
Heb je de dienst gemist dan kan je de dienst terugluisteren via de knop kerkdienst beluisteren.
Hieronder een aantal foto’s van de dienst:

Pinksterdienst

Met pinksteren is het in onze gemeente de traditie om een dienst in de buitenlucht te houden, zo ook dit jaar. Onder de bomen bij de kerk van Sint Nicolaasga vormde de gemeente zijn publiek voor deze dienst. Tijdens deze viering werd genoten van de klanken uit de blaasinstrumenten van CMV Crescendo Idskenhuizen. Hieronder een impressie van de dienst:

Schoolgezinsdienst

Op zondag 26 mei kwam de jaarlijkse Schoolgezinsdienst weer voorbij. Hierbij lieten verschillende kinderen van Christelijke basisschool de Paedwizer zien wat ze hadden geleerd. Het thema van deze dienst was naar aanleiding van een quote van Pippi Langkous: “Ik heb het nog nooit gedaan maar ik denk dat ik het wel kan.
Ook in deze dienst lieten Dieuwke en Sybrich Boonstra zich dopen. Zij erkennen God in hun leven en laten zich dopen zodat anderen dit zien. Hieronder een impressie van de dienst:

Bootreis diaconie

Op zaterdag 25 mei was de bootreis die elke twee jaar georganiseerd wordt. Dit jaar was de boottocht over de Friese wateren niet alleen voor mensen boven de 55 jaar. Iedereen mocht mee op de boot. Iedereen had genoeg gespreksstof en heeft genoten van het mooie uitzicht en het frisse lentezonnetje. Na een gezellige middag kwam de boot weer aan in Sneek. Hieronder een impressie van de bootreis:

Liturgische schikkingen Veertigdagentijd 2019

In onze gemeente zijn een aantal dames die zich bezighouden met bloemschikken. In onze gemeente maken ze liturgische bloemschikken. Dit betekend dat de bloemen, en andere elementen uit de schikking, een betekenis hebben.

Hieronder een overzicht van de liturgische schikkingen in de veertigdagentijd van 2019:

1e zondag  veertigdagentijd
Lezing Lucas 4: 1 – 13       De verzoeking in de woestijn.

Jezus wordt solidair, verbonden met de mensen. Ook Hij wordt aangevochten.
Verbondenheid: de 8 flessen staan in een kring, onderling verbonden door klimopranken.
Jezus houdt stand in de aanvechtingen : bloemen staan voor overwinning.

13 maartBiddag
Lezing Lucas 11: 1 – 13              Het gebed

De schikking is in een kring opgesteld.
Tulpen zijn een symbool voor gebed.
Samen bidden we voor onszelf en de mensen dichtbij en ver weg.
Dat er “brood“ mag zijn voor iedereen.

2e zondag veertigdagentijd
Lezing Lucas 9: 28 – 36           De verheerlijking op de berg.

Voordat de lijdensweg begint zien we Jezus in heerlijkheid. Hij is de Christus, de gezalfde. In het Grieks heeft de eerste letter van het woord Christus (Χριστός) de vorm van een kruis met 4 gelijke armen: het Griekse Kruis. Vandaar de opstelling van de flessen in deze vorm.
Bloemen van de Helleborus staan voor hoopvolle bloei in een koude periode.
Een uitbottende lentetak in het midden, een visioen op een nieuw begin.

3e zondag  veertigdagentijd
Lezing Marcus 4: 35-41.             De storm op het meer; geloof en ongeloof.

De flessen zijn in een ovaal geplaatst: de boot.
De kronkeltak verbeeldt de woeste golven.
De primela’s staan symbool voor ogen. Houd de ogen gericht op Jezus.
Een bloeiende wilg: geloof en toekomst.

4e zondag 40 dagentijd
Lezing Lucas 15: 11 – 32           De gelijkenis van de verloren zoon.

De 8 flessen zijn in een 8-hoek geplaatst – een nieuw begin.
In de flessen bloeiende bloesemtakken – vreugde.
“Verheug u om de thuiskomst van de ene zoon
en samen zoeken naar een nieuw begin”.

5e zondag 40 dagentijd
Lezing Lucas 20: 9 – 19          De gelijkenis van de wijngaard en de pachters.

De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant – de pachters verschansen zich.
In de flessen bladeren van de Sansevieria – als symbool voor zwaarden.
Potjes met blauwe druifjes verwijzen naar de wijngaard.

6e zondag 40 dagentijd
Lezing Lucas 19: 29 – 40                 De intocht in Jeruzalem.

4 flessen aan de ene kant van de “weg” en 4 flessen aan de andere kant.
In de flessen gebogen takken en palmblad als ware het een poort.
Daartussen van natuurlijk materiaal een “weg”.

Witte Donderdag
Lezing Johannes 13: 1 – 15                     Viering van het Heilig Avondmaal.

In de schikking druiven en brood als teken van brood en wijn.
Verder een kruik en doek, de voetwassing.
De kleur is wit.

Stille Zaterdag

Een eenvoudige schikking.
Langs de stam klimop als teken van het doorgaande leven, onsterfelijkheid, daarbij een witte roos.
Een engel houdt de wacht bij het graf.
Een paars met wit kleed en stenen liggen onderaan de stam.

Paasmorgen
Een kruis met bloemen.
De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja !

Doop
Hedera en ander groen dat naar beneden hangt, dit geeft a.h.w. stromend water aan.
Kleine bloemen passen bij het jonge leven.
Door het water, vroeg of later kom je dicht bij het  geheim.
In Gods hoge hemel staat er, dat je kind van het Licht mag zijn!

Belijdenis
In de schikking 2 takken die met elkaar vergroeid zijn. Dit geeft de verbondenheid met God en met elkaar weer.
Rode rozen staan voor Gods liefde en trouw.
Rood is de kleur van de Heilige Geest.
Kleine bloemen daartussen zijn de mensen die om haar heen staan.
Groen staat voor hoop en toekomst.

Ik ben die Ik ben is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is “Ik ben en “Ik zal er zijn”.