Van harte welkom bij PKN gemeente:

Welkom op de site van  Protestantse Gemeente Op ‘e Noed.

De reguliere kerkdiensten zullen wij live voor u streamen via deze website. De online diensten starten om 9.30 en zijn hieronder te volgen. Na afloop van de dienst is deze ook nog gewoon terug te kijken via de link VIDEO’S

 

De PKN gemeente Op ‘e Noed bestaat uit de dorpen St. Nicolaasga, Idskenhuizen en Tjerkgaast en ligt geografisch in het prachtige zuidwesten van Fryslân. Ze maakt onderdeel uit van de net nieuw gevormde burgerlijke gemeente “De Friese Meren”. Het grootste dorp is St. Nicolaasga. Hier zijn de basisvoorzieningen aanwezig zoals een supermarkt, slager, warme bakker, enz. Er zijn drie basisscholen, het zorgcentrum Doniahiem met daarnaast aanleunwoningen, waar zorg op maat gegeven kan worden, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking (Maeykehiem) en een grote RK-kerk.
De grotere plaatsen in de omgeving zijn Joure (ca. 6 km), Sneek (ca. 18 km) en Heerenveen (ca. 18 km). Hier zijn ook de scholen voor het voortgezet onderwijs te vinden. St.Nicolaasga, maar ook de andere twee dorpen liggen op korte afstand van de autosnelwegen A6 en A7, hierdoor zijn er snelle verbindingen met de rest van ons land.

Op ‘e Noed is een gemeente die rondom Gods Woord samenkomt en zich hierdoor laat leiden en inspireren. Ze wil een toekomstgerichte gemeente zijn die het een uitdaging vindt om kerk te zijn op deze plaats, in deze tijd en cultuur. We zijn een gemeenschap waar het ‘omzien naar elkaar’ inhoud krijgt door het versterken van de onderlinge banden en de aandacht voor mensen in hun vreugde en zorg.
We leren, vieren en delen de ontmoeting met God en Zijn zoon Jezus Christus. ver weg en dichtbij. Wij zijn gastvrij en iedereen, die mee wil doen, heeft in onze gemeente een volwaardige plaats.

We willen met heel ons hart, ziel en verstand aan het werk om een levende gemeente te zijn. Daarvoor is het nodig dat we mogelijkheden en kansen aangrijpen om dat ook in de komende jaren te kunnen zijn. Dat is een opdracht en verantwoordelijkheid voor de hele gemeente. We mogen dat doen met vertrouwen op God, en met geloof, hoop en liefde.

Ons visitekaartje:

Hoe kunnen wij ons als gemeente kort en duidelijk presenteren?

Liefde voor God, de gemeente en de wereld!