Van harte welkom bij PKN gemeente:

Welkom op de site van  Protestantse Gemeente Op ‘e Noed.

De komende tijd hoeft u zich niet meer aan te melden voor het bijwonen van een kerkdienst. Na 25 september hoeven we de anderhalve-meter-regel ook niet meer toe te passen in ons kerkgebouw.

‘Alles is toegestaan, maar niet alles is goed.’
Bovenstaande uitspraak is van Paulus (1 Kor. 10:23) Het zou best kunnen dat het moderamen van onze landelijke kerk
zich hierdoor heeft laten leiden in haar advies voor de kerkdiensten vanaf 25 september. Het moderamen zegt: de
anderhalve-meter-regel mag overboord, maar het moet niet. Waar mensen meer ruimte voor zichzelf vragen, om wat voor reden dan ook, moet deze ook geboden worden.
Hebt u de indruk dat uw buurvrouw of buurman meer ruimte om zich heen wil in een kerkdienst, geef die ruimte dan.
Dan voelt het voor iedereen veilig.
Bij binnenkomst kunt u wel uw handen ontsmetten. Ook ligt er nog een registratieformulier in de hal. Vermelding van
uw aanwezigheid in de kerkdienst is helemaal vrijwillig. Als er toch een uitbraak van het virus zou komen die in
verband kan worden gebracht met een kerkdienst, dan worden de bezoekers van de kerkdienst die op de lijst staan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.  Mocht één van u verkouden zijn, dan hopen we wel dat u thuis blijft.
Ondanks dat er meer mensen in de kerk aanwezig mogen zijn, zullen we doorgaan met het streamen van de diensten.
U kunt dus de erediensten ook bekijken via deze website of via Youtube.
Alle diensten zullen in de komende tijd om technische redenen gehouden worden in de kerk van Idskenhuizen.
Aanvang 09.30 uur.

Via de onderstaande link kunt u de dienst via Youtube volgen.

Via de link [VIDEO’S] rechts boven aan de pagina kunt u alle vorige diensten nog terugzien.