"Op 'e Noed"

Van harte welkom bij PKN gemeente:

40dagentijd 2021 : Ik ben er voor jou !

In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijner goed te doen. SAMEN zijn we Kerk in Actie.

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat dat betekent: Hongerigen eten geven, dorstigen drinken geven, vreemdelingen onderdak bieden, zieken verzorgen, eenzamen en alleenstaanden aandacht geven. Oók dichtbij, en vanuit onze stoel kunnen we de oproep van Jezus, gehoor geven. Een kaartje, een telefoontje, is een kleine moeite en kan zoveel betekenen voor de ander.

Dit 40dagentijd-project van Kerk in Actie, ondersteunt projecten in Moldavië, Libanon, Indonesië, Ghana en Zuid-Afrika. Wilt u ook het 40dagentijd 2021-project financieel ondersteunen? U kunt dat doen door een gift over te maken naar: NL 60 RABO 0334700191 t.n.v diaconie Op ‘e Noed o.v.v 40dagentijd 2021

In overleg met de Paedwizer is besloten om dit jaar, ivm Corona, geen gezamenlijke spaaractie te organiseren. U ontvangt dit jaar géén acceptgiro voor het 40dagentijd-project, zoals in voorgaande jaren. Daarom wordt uw collecte-bijdrage van harte bij u aanbevolen!!

Namens uw diaconie, HARTELIJK DANK.

Kerststal Idskenhuizen

Er is een kindeke geboren op aard….. Jozef en Maria in de stal, waar in de kerstnacht kindje Jezus op aarde komt. Omringd door de herders en met hun schapen. Deze kerststal staat opgesteld in de nieuwe hal van de kerk in Idskenhuizen. Wanneer je de komende dagen, tot aan 2 januari 2021 een wandeling, fietstochtje of autoritje maakt kunt u de kerststal bewonderen. Jan en Christien Dijkstra van atelier Ashtown uit Idskenhuizen hebben de kerststal beschikbaar gesteld.

Kerstfilmpje

Om even op te vrolijken heeft dominee Gerda een leuk filmpje gevonden en dit wil ze graag met jullie delen. Veel kijkplezier!

Zondagse Ontmoeting

De komende weken zal de zondagse ontmoeting ook op de website geplaatst worden zodat u deze allemaal kunt lezen, ook als u de zondagse ontmoeting niet via de mail ontvangt.

Zondagse ontmoeting   (word)   (pdf)

Startdienst

Beste gemeenteleden van Op ‘e Noed,

Morgen zouden we onze startdienst hebben op het veld van VVI. Maar in verband met twee coronabesmettingen op de bassischool in St. Nicolaasga en de toenemende besmettingen in het land hebben we jammer genoeg moeten besluiten de dienst te houden zonder gemeenteleden. Het spijt ons zeer, want we verheugden ons erop u allemaal weer te zien. Toch hebben gemeend om dit besluit te moeten nemen.

De dienst wordt opgenomen en is vanaf ongeveer 15.00 uur te zien op de website van onze kerk.

Met een hartelijke groet,

Het moderamen Prot. Gem. Op ‘e Noed

Openlucht-startzondag 20 september

Zondag 20 september vieren we onze Openlucht-startzondag, op het veld van VVI in Idskenhuizen. Thema: “Opnieuw beginnen”. Aanvang 09.30 uur. U en jij bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Voor kinderen en jongeren is er een apart programma. Zij gaan aan het begin van de dienst naar hun eigen veld en komen vlak voor het eind van de dienst weer bij ons terug.

We zijn ontzettend blij dat we dit kunnen organiseren en dat we jullie daar mogen ontvangen.

Het spreekt vanzelf dat we de RIVM-regels in acht nemen. Dat betekent in de eerste plaats dat we anderhalve meter afstand van elkaar houden. Bij de ingang kunt u uw handen ontsmetten en wachten tot de kosters u aanwijzingen geven waar u kunt gaan zitten, of u naar uw plek op het veld zullen brengen.

We beseffen heel goed dat de regels ons beperken in de omgang met elkaar. Maar we willen het positief bekijken: we zien elkaar weer en daar zijn we heel dankbaar voor! Omdat we elkaar in de openlucht ontmoeten, mogen we wel zingen. Crescendo zal ons begeleiden.

Wilt u een eigen stoel meenemen? Voor degenen die geen eigen stoel kunnen meenemen, zijn stoelen aanwezig.

Na de dienst is er koffie op het veld. Ook dan geldt dat we afstand moeten houden.

Graag tot ziens op de 20e september!

Bij slecht weer, vooral regen gaat de dienst niet door in de open lucht. De dienst wordt dan in een kleine kring in de kerk van Idskenhuizen gehouden.

Zowel de dienst in de open lucht als de dienst bij slecht weer in de kerk wordt opgenomen en kunt u later zien via de website van PKN Op ‘e Noed.

 

Fietstocht 1 augustus

Op zaterdag 1 augustus kunt u meedoen aan een fietstocht van ongeveer 20 km. Bart Hoekstra heeft deze tocht voor ons uitgezet. Deze activiteit is ook geschikt voor een scootmobiel. Halverwege de route drinken we buiten onze zelf meegenomen koffie, thee of fris en praten we bij. Verzamelen bij de kerk in Idskenhuizen om half drie.

Zomeractiviteiten 2020

Deze zomer organiseren we een aantal (buiten)activiteiten voor gemeenteleden. We willen elkaar namelijk niet uit het oog verliezen.

Bart Hoekstra heeft voor ons een fietstocht uitgezet van ongeveer 20 km. Deze activiteit is ook geschikt voor een scootmobiel. Halverwege de route drinken we buiten onze zelf meegenomen koffie, thee of fris en praten we bij.

Deze zomer is er drie keer een korte avondmeditatie in de kerk van St. Nyk (waarbij de we anderhalve meter respecteren en er niet gezongen wordt). Daarna gaan we wandelen (4 tot 5 km) en tijdens de wandelingen denken we na en spreken we met elkaar over een vraag n.a.v. een tekst die tijdens de meditatie klonk. Voor mensen die het wandelen niet zien zitten is het ook mogelijk alleen bij de meditatie aanwezig te zijn. Voorgangers zijn pastor Geertje van der Meer en ds. Aart Veldhuizen.

Anneke Adema organiseert drie maal op zondagmorgen koffiedrinken in de drie verschillende dorpen. We zitten buiten. Voor stoelen, koffie en wat lekkers erbij wordt gezorgd. Mocht het weer roet in het eten gooien, dan proberen we het een week daarna nog een keer. Wilt u voor zover mogelijk uw eigen stoel meenemen? Als dat niet lukt zorgen wij voor een zitplaats.

U kunt eerst thuis rustig de online-kerkdienst bekijken en dan naar de koffie gaan. Maar de kerkdienst kunt u natuurlijk ook later nog zien.

Op de Zondagse Ontmoeting en op de website wordt u op de hoogte gehouden van deze activiteiten. Voor alle activiteiten geldt: vrienden en bekenden zijn van harte welkom!

 

Datum Activiteit Locatie tijd
21 juli Avondmeditatie en kuijer

Pastor G. van der Meer

Kerk St. Nyk 19.00 uur
26 juli Koffiedrinken Bij kerk St. Nyk 10.30 uur
1 augustus Fietstocht Start kerk Idskenhuizen 14.30 uur
9 augustus Koffiedrinken Bij ‘t Spantsje 10.30 uur
11 augustus Avondmeditatie en kuijer

Pastor G. v. d. Meer

Kerk St. Nyk 19.00 uur
23 augustus Koffiedrinken Bij kerk Idskenhuizen 10.30 uur
25 augustus Avondmeditatie en kuijer

Ds. A. Veldhuizen

Kerk St. Nyk 19.00 uur