Reis naar Krakau

Indrukwekkende reis naar Krakau / Auschwitz! Samen met een groep van 50 mensen in de bus van 23 t/m 26 oktober. We hebben plek over en het lijkt ons super leuk als jij/ u ook meegaat! (ook als je geen jongere bent of gezin hebt). En als je iemand weet die geen lid is...

Cursus TVG in Sneek

Cursus TVG in Sneek Wegwijs in geloof en theologie Een cursus theologische basisvorming en verdieping Aanbod 2023 – 2024 Folder

Ontmoeting (kerkbrief)

De Zondagse Ontmoeting heeft een nieuwe ‘look’ gekregen! En een nieuwe naam. Voortaan heet deze nieuwsbrief ‘Ontmoeting’, want het gaat al lang niet meer uitsluitend om mededelingen voor de zondag waarop we elkaar ontmoeten. We ontmoeten elkaar als kerkelijke...

Pinksterdienst

Het weer was prachtig, de zon straalde. De vlammen van de Geest zagen we al in de bloemen van de liturgische schikking verbeeld. Crescendo verraste ons met mooie muziek en wijzelf vertelden waar we ‘warm voor lopen’. Alex van der Wal maakte ons...

Foutje kerkblad

In het kerkblad staat dat de dienst van 7 mei in Idskenhuizen om 10.30 uur begint. Dit is niet correct. De dienst van 7 mei in Idskenhuizen begint gewoon om 9.30 uur.

Liturgische schikkingen Veertigdagentijd 2023

De 40 dagentijd is een tijd van inkeer en bezinning als voorbereiding op het feest van Pasen. De liturgische kleur is paars. Het thema van de veertigdagentijd van de Protestantse kerk is: “Uit liefde voor jou”. Jezus gaf Zijn liefde en Zijn leven voor ons, en roept...

Diensten in de stille week 2023

Datum plaats voorganger aanvang m.m.v. 2 april Idskenhuizen ds. Gerda Keijzer 09.30 Streekkoor Oudemirdum 3, 4 en 5 april St Nicolaasga Pastor Anneke Adema 19.30   Witte donderdag St. Nicolaasga ds. Gerda Keijzer 19.30   Goede Vrijdag Idskenhuizen Pastor...

Tsjerke fan ‘e moanne liturgische schikkingen

In deze maand hebben we de verhalen over Elia gelezen uit 1 Koningen 17, 18, 19 en 21. De ‘mantel’ van takjes als achtergrond verwijst naar de profeet. Daarvoor een schaal met zand. Dit verbeeldt het leven in een woestijn.   1 Koningen 17 De tulp staat symbool...

Tsjerke fan ‘e Moanne

Meteen na de uitbraak van de corona-pandemie in maart 2020 nam Omrop Fryslân het initiatief tot het uitzenden van kerkdiensten op zondagochtend, na overleg met de classis Fryslân. In 2020 werden de diensten eerst verzorgd vanuit de Martinikerk in Franeker. Vanaf...

Liturgische schikkingen van 2 november tot 31 december 2022

Dankdag voor Gewas en Arbeid Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in Uwe naam. Eeuwigheidszondag Liturgische schikkingen Advent 2022 (algemeen) In de adventstijd bereiden we ons voor op het...