"Op 'e Noed"

Van harte welkom bij PKN gemeente:

Zondagse Ontmoeting

De komende weken zal de zondagse ontmoeting ook op de website geplaatst worden zodat u deze allemaal kunt lezen, ook als u de zondagse ontmoeting niet via de mail ontvangt.

Zondagse ontmoeting   (word)   (pdf)

Pinksteren

De liturgische keur is rood.
Een schikking met oranje lelies als symbool van de vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden.
Een blauwe bol: de aarde. Ieder hoorde in zijn eigen taal van de grote daden van God.
Een duif: symbool van de Heilige Geest.

Liturgische schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2021

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer. Daarom is de liturgische kleur paars. De levensweg wordt uitgebeeld door houtstammetjes met aan het eind een kruis. Dit komt terug in elke schikking. Het kruis staat symbool voor de vergeving van zonden door het lijden van Jezus, de toegang tot leven. De stammetjes staan voor de levensweg, de weg naar het kruis, de weg naar bevrijding/ toekomst.

De schikking is gebaseerd op Marcus 1 : 12 -15 – “Wat een plek!”
 
Links van de “weg”
–  jute en zand: de woestijn.
–  takken met doornen: de verzoeking door satan.
Rechts van de “weg”      
– een engel: de engelen zorgden voor Hem.
De schikking is gebaseerd op Marcus 9: 2-10. De levensweg loopt tussen hemel en aarde.
Links zien we:  
3 dorre takken met bloemen in de knop als symbool voor de 3 discipelen,
die op “de aarde” thuishoren.
Rechts zien we: 
3 witte bloemen als symbool voor Jezus met Mozes en Elia, 
die “de hemel” vertegenwoordigen.
De schikking van deze zondag is geïnspireerd op  Johannes 2 : 13—22: Heilig Huis.
In het midden zien we de levensweg.
Links zien we geld en een stuk touw : het huis is als een markt.
Rechts zien we hyacinten. Zij staan symbool voor liefde: het huis van Mijn Vader. Een huis van gebed.
De schikking  is geïnspireerd op Johannes 6 : 4 –15  Het teken van het brood.
Jezus zorgt voor brood op de levensweg.
Links een brood in stukken gebroken:
Er is voldoende als er gedeeld wordt.
Rechts een mandje met brokken brood: Er blijft zelfs over!
De schikking is gebaseerd op Johannes  12 : 20-33.
“Waarachtig, Ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht”.
Links van de “levensweg” zien we graankorrels.
Rechts een vaas met graanhalmen.
“Op weg”. De schikking sluit aan bij Marcus 11: 1-11.
“Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten”.
Links van de weg  een gekleurd kleed: de mantels.
Rechts van de weg een vaas met takken met groene bladeren.
De schikking is gebaseerd op Matteüs 27 : 29-30, Marcus 15 : 17- 20
De weg leidt naar het kruis.
Takjes van de christusdoorn en gebroken riet als symbool van het lijden.
We zien dorre takken en bladeren: We tasten nog in het duister,
dor en doods is het leven geworden. 
Een hoop stenen herinnert ons aan het graf waarin ze Jezus hebben gelegd.
Sedum / vetplantjes (ook wel hemelsleutel genoemd) tussen de stenen.
Een engel bij het graf, God is ook hier aanwezig. De dood wordt overwonnen.
Daarbij staan narcissen, ook wel paastrompetten genoemd.
De boodschap aan de vrouwen en ook aan ons : Hij is hier niet, want Hij is opgestaan!
De schikking is gebaseerd op Johannes  20 : 1-18.
Een uitbundige schikking van voorjaarsbloemen: U zij de glorie, opgestane Heer!
Een doek: Johannes en Petrus zagen de linnen doeken liggen in het graf (vers 5-8).
Boven de doek een schaal met bloemen als teken dat het leven de dood heeft overwonnen.

Paaschallenge 2021

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen.

De paaschallenge van 2021 is een coronaproof QR wandeltocht waarbij je in kleine groepjes (of meerdere personen uit één huishouden) mee kunnen doen. Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier. De paaschallenge is geschikt voor iedereen, alle leeftijden kunnen meedoen. Ook mensen van buiten de kerk zijn welkom. Het spel is voor iedereen goed te spelen zonder voorkennis.

Met de QR-codes ontdek je steeds wat de opdracht is. Dit kan in de vorm van een filmpje zijn maar ook een tekst of audioboodschap. Als deelnemer neem je een smartphone (met QR-code scan app (te downloaden in de store van je telefoon) en internet) en oortjes/koptelefoon mee en een hamer met 10 spijkers.

De paaschallenge kan gelopen worden in de stille week (29 maart t/m 3 april).Deze tocht wordt in zowel Tjerkgaast als Idskenhuizen als Sint Nicolaasga uitgezet. Hierdoor kan je de tocht altijd in je eigen dorp lopen.

Startlocatie Idskenhuizen: Bramerstraat 25 Startlocatie Tjerkgaast: Bij de kerk Startlocatie Sint Nicolaasga: Bij de kerk

40dagentijd 2021 : Ik ben er voor jou !

In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijner goed te doen. SAMEN zijn we Kerk in Actie.

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat dat betekent: Hongerigen eten geven, dorstigen drinken geven, vreemdelingen onderdak bieden, zieken verzorgen, eenzamen en alleenstaanden aandacht geven. Oók dichtbij, en vanuit onze stoel kunnen we de oproep van Jezus, gehoor geven. Een kaartje, een telefoontje, is een kleine moeite en kan zoveel betekenen voor de ander.

Dit 40dagentijd-project van Kerk in Actie, ondersteunt projecten in Moldavië, Libanon, Indonesië, Ghana en Zuid-Afrika. Wilt u ook het 40dagentijd 2021-project financieel ondersteunen? U kunt dat doen door een gift over te maken naar: NL 60 RABO 0334700191 t.n.v diaconie Op ‘e Noed o.v.v 40dagentijd 2021

In overleg met de Paedwizer is besloten om dit jaar, ivm Corona, geen gezamenlijke spaaractie te organiseren. U ontvangt dit jaar géén acceptgiro voor het 40dagentijd-project, zoals in voorgaande jaren. Daarom wordt uw collecte-bijdrage van harte bij u aanbevolen!!

Namens uw diaconie, HARTELIJK DANK.

Kerststal Idskenhuizen

Er is een kindeke geboren op aard….. Jozef en Maria in de stal, waar in de kerstnacht kindje Jezus op aarde komt. Omringd door de herders en met hun schapen. Deze kerststal staat opgesteld in de nieuwe hal van de kerk in Idskenhuizen. Wanneer je de komende dagen, tot aan 2 januari 2021 een wandeling, fietstochtje of autoritje maakt kunt u de kerststal bewonderen. Jan en Christien Dijkstra van atelier Ashtown uit Idskenhuizen hebben de kerststal beschikbaar gesteld.

Kerstfilmpje

Om even op te vrolijken heeft dominee Gerda een leuk filmpje gevonden en dit wil ze graag met jullie delen. Veel kijkplezier!