"Op 'e Noed"

Van harte welkom bij PKN gemeente:

Ontmoeting (kerkbrief)

De Zondagse Ontmoeting heeft een nieuwe ‘look’ gekregen! En een nieuwe naam. Voortaan heet deze nieuwsbrief ‘Ontmoeting’, want het gaat al lang niet meer uitsluitend om mededelingen voor de zondag waarop we elkaar ontmoeten. We ontmoeten elkaar als kerkelijke gemeenschap immers de hele week.

Elke week vindt u hier de nieuwste versie van de Ontmoeting: (word) (pdf)

Dankdag 2 nov 2022

Er ruisen halmen op de akker

waar zich het zaad verloren gaf.

En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in Uwe naam.

Liturgische schikkingen veertigdagentijd 2022

In de Veertigdagentijd volgen we Jezus op Zijn weg naar het kruis. Het is een tijd van inkeer en bezinning. Daarom is de liturgische kleur paars. De lezingen zijn uit het evangelie van Johannes. De basisschikking bestaat uit een kom, die staat voor ontvangen. Daarnaast een omhoog reikende schikking van grassen, korenaren en takjes. Dit symboliseert de verbinding met de hemel, met God.

Uitleg liturgische schikking 1e  zondag veertigdagentijd – Johannes 11: 55 -12: 11
In de kom een flesje met olie, daarnaast grassen, die omhoog wijzen.
Om de zalving van een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.
Uitleg liturgische schikking Biddag voor gewas en arbeid – Lucas 11: 1 – 13
De tulpen staan symbool voor gebed. De duif is het symbool van de Heilige Geest. 
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en u zal worden open gedaan.
Hallelu, halleluja.
 
Uitleg liturgische schikking 2e zondag veertigdagentijd 2022 – Johannes 12: 20 – 36
Jezus spreekt over zijn dood: “De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven”. Dit wordt weergegeven door een wolk van gipskruid. “Als de graankorrel in de aarde valt en sterft, dan kan hij vrucht dragen”. Graankorrels voor de kom, aren in de schikking.
Want de aarde vraagt ons
om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons
op de adem Gods.
Kyrie eleison.
Uitleg liturgische schikking 3e zondag veertigdagentijd – Lucas 13: 1-9
De schikking is gebaseerd op de lezingen van deze zondag: “Aan de vruchten kent men de boom” .
Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen evenals een slechte boom geen goede vruchten.
In de schikking een tak van de vijgenboom met wintervruchten.
 
Uitleg liturgische schikking 4e zondag veertigdagentijd 
De kom staat voor ontvangen. De rechtopstaande schikking is de verbinding met de hemel, met God. In de kom plaatsen we blauwe druifjes. Deze staan voor het jonge leven (doop). Ook kunnen we hiermee verbinding leggen met David, hij vertegenwoordigt het kleine, zwakkere.
Voor de kom en de schikking een tak/ stronk, verwijst naar Goliath. Hij lijkt sterk, maar ligt op de grond, is gevallen.
In de schikking, die omhoog wijst, takjes met uitbottend groen: nieuw leven.
Uitleg liturgische schikking 5e zondag veertigdagentijd
De schikking is gebaseerd op de lezingen van deze zondag:  Jesaja 58: 7 – 10 en Johannes 15: 18 – 27 “Bemoediging voor het leven in de wereld”. Door verbonden te blijven met Christus kunnen we vrucht dragen door de kracht van de Heilige Geest. Als volgelingen van Jezus kunnen we zo leven in een soms vijandige wereld!
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt.
Lied 538: 4a
 
Uitleg liturgische schikking 10 april: Palmzondag
De schikking is gebaseerd op de lezing van deze zondag: de intocht in Jeruzalem (Joh. 12 : 12 -19).
Tussen de halmen takjes met groen.
In de kom buxustakken.
Uitleg Liturgische schikking Witte Donderdag 14 april 2022
De lezing is uit Joh. 13 : 1-15 “Jezus wast de voeten van Zijn leerlingen. “
 
Weer de schikking met de kom en omhooggaande stengels van riet en takjes.
Bij de schikking een schaal en een doek (voetwassing).
Brood en wijn bij de viering van het Heilig Avondmaal worden verbeeld door korenaren, brood en druiven.
 
Goede Vrijdag  15 april  2022
 
Een kruis met spijkers en bloemen.
Stille Zaterdag / Paasnacht 16 april 2022
In de kom stenen en witte bloemen als symbool voor het graf.
Ook in de omhooggaande schikking witte bloemen. zij staan symbool voor de verbinding met de hemel, met God.
Als de brandende Paaskaars is binnen gebracht, wordt ook de kaars in de schikking aangestoken.
 
Pasen 17 april 2022
 Nieuw Leven!
Bloeiende takken, voorjaarsbloemen: de schikking bloeit.
De kaars bij de schikking brand.
We vieren het Paasfeest: de Heer is waarlijk opgestaan!
Het bloemenkruis

Dienst (in bytsje oars as oars) gericht op de jongere generaties

Op zondag 24 oktober beginnen we met een eerste pilot dienst in het kader van vieringen meer gericht op de beleving van de jongere generaties. Dit houdt in een iets andere opzet van een dienst en iets andere muziekkeuze. We proberen de dienst zo vorm te geven dat kinderen en jongeren ook goed mee doen. Voor de jongste kinderen zal de leiding van de kindernevendienst aanwezig zijn maar ook zij doen zoveel mogelijk mee. Een dienst dus voor het hele gezin waarbij natuurlijk ook mensen welkom zijn die wat ouder zijn.

Het is de bedoeling dat dergelijke diensten vaker en met enige regelmaat zullen gaan plaatsvinden. Deze diensten beginnen dan om 10.00 uur. Na de dienst is er koffie en horen we graag jullie commentaar. Want het zal in het begin echt even zoeken zijn wat past bij de jongere generaties van deze gemeente. Daar kunnen we jullie meedenken en -doen goed bij gebruiken want uiteindelijk moet het vieren en gemeente-zijn van de toekomst gedragen worden door de jongere generaties.

Jannie van Koten, Linda Wind, Geertje van der Meer

Gemeentemorgen, 10 oktober, na de dienst

Op zondagmorgen 10 oktober wil de kerkenraad graag met u in gesprek gaan over de kerkdiensten. Want in deze coronatijd zijn er dingen veranderd in ons kerkzijn. We hebben de laatste anderhalf jaar voornamelijk kerkdiensten gehouden in Idskenhuizen, omdat we opnames maken en we vanuit Idskenhuizen gemakkelijk kunnen streamen. Het maken en uitzenden van de opnames was voor ons een nieuwe situatie die we moesten uitproberen en er is in de afgelopen anderhalf jaar veel werk verricht door de technici en veel ervaring opgedaan. We weten nu wat we technisch gezien aankunnen en wat niet kan. Op grond van die ervaringen moeten we bekijken hoe we verder gaan. De online-kerkdiensten worden goed bekeken. Dat zal ook na corona voor een deel zo blijven. Daarom willen we doorgaan met het maken van opnames met beeld en geluid. Maar we willen ook weer gaan kerken in de gebouwen in Tjerkgaast en St. Nicolaasga. Samen met u willen we de mogelijkheden gaan bespreken. Om zoveel mogelijk mensen bij de besluitvorming te betrekken, hebben we besloten geen gemeenteavond te houden, maar u op de morgen uit te nodigen na de kerkdienst 10 oktober.