"Op 'e Noed"

Van harte welkom bij PKN gemeente:

Zondagse Ontmoeting

De komende weken zal de zondagse ontmoeting ook op de website geplaatst worden zodat u deze allemaal kunt lezen, ook als u de zondagse ontmoeting niet via de mail ontvangt.

Zondagse ontmoeting   (word)   (pdf)

Startdienst

Beste gemeenteleden van Op ‘e Noed,

Morgen zouden we onze startdienst hebben op het veld van VVI. Maar in verband met twee coronabesmettingen op de bassischool in St. Nicolaasga en de toenemende besmettingen in het land hebben we jammer genoeg moeten besluiten de dienst te houden zonder gemeenteleden. Het spijt ons zeer, want we verheugden ons erop u allemaal weer te zien. Toch hebben gemeend om dit besluit te moeten nemen.

De dienst wordt opgenomen en is vanaf ongeveer 15.00 uur te zien op de website van onze kerk.

Met een hartelijke groet,

Het moderamen Prot. Gem. Op ‘e Noed

Openlucht-startzondag 20 september

Zondag 20 september vieren we onze Openlucht-startzondag, op het veld van VVI in Idskenhuizen. Thema: “Opnieuw beginnen”. Aanvang 09.30 uur. U en jij bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Voor kinderen en jongeren is er een apart programma. Zij gaan aan het begin van de dienst naar hun eigen veld en komen vlak voor het eind van de dienst weer bij ons terug.

We zijn ontzettend blij dat we dit kunnen organiseren en dat we jullie daar mogen ontvangen.

Het spreekt vanzelf dat we de RIVM-regels in acht nemen. Dat betekent in de eerste plaats dat we anderhalve meter afstand van elkaar houden. Bij de ingang kunt u uw handen ontsmetten en wachten tot de kosters u aanwijzingen geven waar u kunt gaan zitten, of u naar uw plek op het veld zullen brengen.

We beseffen heel goed dat de regels ons beperken in de omgang met elkaar. Maar we willen het positief bekijken: we zien elkaar weer en daar zijn we heel dankbaar voor! Omdat we elkaar in de openlucht ontmoeten, mogen we wel zingen. Crescendo zal ons begeleiden.

Wilt u een eigen stoel meenemen? Voor degenen die geen eigen stoel kunnen meenemen, zijn stoelen aanwezig.

Na de dienst is er koffie op het veld. Ook dan geldt dat we afstand moeten houden.

Graag tot ziens op de 20e september!

Bij slecht weer, vooral regen gaat de dienst niet door in de open lucht. De dienst wordt dan in een kleine kring in de kerk van Idskenhuizen gehouden.

Zowel de dienst in de open lucht als de dienst bij slecht weer in de kerk wordt opgenomen en kunt u later zien via de website van PKN Op ‘e Noed.

 

Fietstocht 1 augustus

Op zaterdag 1 augustus kunt u meedoen aan een fietstocht van ongeveer 20 km. Bart Hoekstra heeft deze tocht voor ons uitgezet. Deze activiteit is ook geschikt voor een scootmobiel. Halverwege de route drinken we buiten onze zelf meegenomen koffie, thee of fris en praten we bij. Verzamelen bij de kerk in Idskenhuizen om half drie.

Zomeractiviteiten 2020

Deze zomer organiseren we een aantal (buiten)activiteiten voor gemeenteleden. We willen elkaar namelijk niet uit het oog verliezen.

Bart Hoekstra heeft voor ons een fietstocht uitgezet van ongeveer 20 km. Deze activiteit is ook geschikt voor een scootmobiel. Halverwege de route drinken we buiten onze zelf meegenomen koffie, thee of fris en praten we bij.

Deze zomer is er drie keer een korte avondmeditatie in de kerk van St. Nyk (waarbij de we anderhalve meter respecteren en er niet gezongen wordt). Daarna gaan we wandelen (4 tot 5 km) en tijdens de wandelingen denken we na en spreken we met elkaar over een vraag n.a.v. een tekst die tijdens de meditatie klonk. Voor mensen die het wandelen niet zien zitten is het ook mogelijk alleen bij de meditatie aanwezig te zijn. Voorgangers zijn pastor Geertje van der Meer en ds. Aart Veldhuizen.

Anneke Adema organiseert drie maal op zondagmorgen koffiedrinken in de drie verschillende dorpen. We zitten buiten. Voor stoelen, koffie en wat lekkers erbij wordt gezorgd. Mocht het weer roet in het eten gooien, dan proberen we het een week daarna nog een keer. Wilt u voor zover mogelijk uw eigen stoel meenemen? Als dat niet lukt zorgen wij voor een zitplaats.

U kunt eerst thuis rustig de online-kerkdienst bekijken en dan naar de koffie gaan. Maar de kerkdienst kunt u natuurlijk ook later nog zien.

Op de Zondagse Ontmoeting en op de website wordt u op de hoogte gehouden van deze activiteiten. Voor alle activiteiten geldt: vrienden en bekenden zijn van harte welkom!

 

Datum Activiteit Locatie tijd
21 juli Avondmeditatie en kuijer

Pastor G. van der Meer

Kerk St. Nyk 19.00 uur
26 juli Koffiedrinken Bij kerk St. Nyk 10.30 uur
1 augustus Fietstocht Start kerk Idskenhuizen 14.30 uur
9 augustus Koffiedrinken Bij ‘t Spantsje 10.30 uur
11 augustus Avondmeditatie en kuijer

Pastor G. v. d. Meer

Kerk St. Nyk 19.00 uur
23 augustus Koffiedrinken Bij kerk Idskenhuizen 10.30 uur
25 augustus Avondmeditatie en kuijer

Ds. A. Veldhuizen

Kerk St. Nyk 19.00 uur

 

Jeugddienst 12 juli

Zondag 12 juli zal er een jeugddienst zijn. Deze stond origineel ook al op het rooster wat achteraf gezien niet zo handig was omdat het in de zomervakantie is. Nu komt het daarom helemaal mooi uit dat we nog steeds online diensten hebben. Nu kun je vanuit je huis of tuin maar ook vanaf je vakantieadres deze dienst bekijken. En natuurlijk kan je dienst ook terugkijken als je over een paar weken weer terug bent van vakantie.

 

Dit is een jeugddienst maar dat betekend niet dat het een dienst is voor de jeugd alleen. Er zijn andere liederen en een andere volgorde van de dienst waardoor het voor iedereen een leuke en interessante dienst wordt.

 

Onderstaand de invulling van de jeugddienst:
Welkom
Lied: Nederland Zingt: Groot is Uw trouw, o Heer
Groet + inleiding
Gebed
Loflied: Jezus Overwinnaar – Live@Mozaiek0318
Schriftlezing: Marcus 12: 28-33
Kinderlied: Je Mag Er Zijn (kinderopwekking 180)
Gedicht: Hokjes denken – gedichtenhoekje van Ine
Filmpje: Privilege/Class/Social Inequalities Explained in a $100 Race
Overdenking
Filmpje: Don’t Put People in Boxes
Overdenking
Lied: weinig is veel – Schrijvers voor gerechtigheid
Gebed
Zegen: LEV – Wees gezegend

Collectes

Collecte voor de Diaconie in de maand juni, juli en augustus 2020

Beste gemeenteleden.

Wanneer onze kerk weer open gaat mag er niet gecollecteerd worden. De diaconie collecteert wekelijks voor een doel in binnen en buitenland. Deze staan in Geschakeld vermeld bij de kerkdiensten.

Nu dit niet mogelijk is hebben we een manier gevonden om toch deze projecten te blijven steunen. Wij willen u vragen om uw collecte 1 x per maand over te maken met vermelding van de maand. Wij zorgen er dan voor dat al het geld verdeeld wordt, u kan de opbrengst weer lezen in de volgende Geschakeld.

Wilt u een specifiek doel steunen? Vermeld dit dan bij de omschrijving.
Rekening nummer:
NL 60 RABO 0334 7001 91 t.n.v. Diaconie P.G. Op ‘e Noed te Sint Nicolaasga

Met vriendelijke groet en dank namens de diaconie.

 

Collectegeld kerkrentmeesters:
Nu er niet meer gecollecteerd kan worden, verzoekt het College van Kerkrentmeesters u vriendelijk om uw collectegeld via de bank over te maken. Dit kan via bankrekeningnummer: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op ‘e Noed.
Alvast bedankt!

Ook uw gift voor de restauratie van de Sint Nykster kerkklok kunt u via de bank over maken. Dit kan op bankrekeningnummer: NL23.RABO.0124.7477.52 t.n.v. restauratiecommissie Op ‘e Noed.

Vriendelijk dank namens de kerkrentmeesters.

Nacht Zonder Dak 2020

Afgelopen zaterdag, 30 mei, werd er weer een editie van Nacht zonder Dak georganiseerd. Jongeren laten zich hierbij sponseren om een nacht in een kartonnen doos te slapen. Hiermee ervaren zij hoe de straatkinderen overal in de wereld de nacht doorbrengen. Dit keer niet met alle jongeren op 1 terrein maar thuis in de tuin, alleen of in kleine groepjes. Linda Wind ging samen met Maaike van der Cingel en Geertje van der Meer bij de krotjes langs om ze te beoordelen. Hieronder een impressie: