Woensdag 1 november is het dankdag. De dienst is niet om 19.30 uur maar om 18.30 uur in de vorm van een eenvoudige maaltijd afgewisseld met woord en lied. Het zou fijn zijn als u zich opgeeft bij Tjitske van Koten. U kunt haar mailen (vankoten@home.nl) of even aanschieten na een kerkdienst.
Zoals gebruikelijk kunt u ook weer voedingswaren meenemen die naar de Voedselbank gaan. Wij hopen er een zinvolle dankdienst van te maken op 1 november.