Van harte welkom bij PKN gemeente:

Contact

Predikant
Gerda Keijzer
Klaver 32
8271 DL IJsselmuiden
Tel.: 06-82694998
stoel-keijzer@planet.nl

Pastor
Geertje van der Meer
Tel. 06-42623575
Mobiel 058-2551135
geertjevandermeer@ziggo.nl

Preses
Jan de Jong
Bramerstraat 25
8523 NE Idskenhuizen
Tel. 0513-436104
jan.de.jong@kpnmail.nl

Scribaat
Roel Kok
De Spoarbyls 8
8521 DK  St. Nicolaasga
Tel. 0513-431353
roel-kok@hetnet.nl 

Beheerder kerkgebouwen te Idskenhuizen
mevr. T. van Koten – Dijkstra
De Ikkers 7
8523 NV Idskenhuizen
Tel: 0513-431475
vankoten@home.nl

Contactpersoon rouwdiensten
Hemmo Kalteren
Sytze Hepkemalaan 16
8521 DH Sint Nicolaasga
Tel. 0513-434488
Mobiel 06-36571748.
hemmokalteren@hetnet.nl

Indien niet beschikbaar:

Wico Koolstra
De Spoarbyls 10
8521 DK  Sint Nicolaasga
Tel. 0513 – 432 155 / 06 – 204 581 02
email: w_koolstra@hotmail.com