Visie

PKN Op ‘e Noed
De PKN gemeente Op ‘e Noed bestaat uit de dorpen St. Nicolaasga, Idskenhuizen en Tjerkgaast en ligt geografisch in het prachtige zuidwesten van Fryslân. Ze maakt onderdeel uit van de net nieuw gevormde burgerlijke gemeente “De Friese Meren”. Het grootste dorp is St. Nicolaasga. Hier zijn de basisvoorzieningen aanwezig zoals een supermarkt, slager, warme bakker, enz. Er zijn twee basisscholen, het zorgcentrum Doniahiem met daarnaast aanleunwoningen, waar zorg op maat gegeven kan worden, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking (Maeykehiem) en een grote RK-kerk.
De grotere plaatsen in de omgeving zijn Joure (ca. 6 km), Sneek (ca. 18 km) en Heerenveen (ca. 18 km). Hier zijn ook de scholen voor het voortgezet onderwijs te vinden. St.Nicolaasga, maar ook de andere twee dorpen liggen op korte afstand van de autosnelwegen A6 en A7, hierdoor zijn er snelle verbindingen met de rest van ons land.

Wie zijn we?
Onze gemeente heet ‘Protestantse Gemeente “Op ‘e Noed”. Deze naam is op twee manieren te duiden. Allereerst is de “Noed” een straat die, geografisch gezien, in het centrum van de gemeente ligt. In de tweede plaats is de Friese uitdrukking “op ‘e noed hawwe” te vertalen met “zorg dragen voor”. Daarmee geven wij woorden aan ons geloof. Zoals God voor ons zorgt, zo willen wij ook zorg dragen voor elkaar.

Momenteel heeft onze gemeente 0,75 fte predikant. Daarnaast is er een emerituspredikant die hulp biedt in het pastoraat. Ook zijn er veel vrijwilligers die zich inzetten voor het kerkenwerk.

Onze gemeente heeft drie kerkgebouwen, in Tjerkgaast, Sint Nicolaasga en in Idskenhuizen. Rondom de twee monumentale kerken bevindt zich een begraafplaats. Daarnaast heeft onze gemeente nog het beheer over twee andere begraafplaatsen, in Legemeer en in Doniaga. Op deze twee begraafplaatsen bevindt zich een klokkenstoel.

Elke zondag is er ’s morgens om 9.30 een kerkdienst. Er is tenminste één keer per maand een kerkdienst in alle dorpen. De kerkdiensten worden gestreamd via Youtube. Na elke kerkdienst drinken we koffie met elkaar.

Ad hoc commissies bereiden, vaak samen met de voorganger, bijzondere diensten voor.

Om de week is er op donderdagmorgen om 10.30 een kerkdienst in de kapel van verzorgingstehuis Doniahiem voor de bewoners van Doniahiem, De Scharlijen en De Iendracht. Deze kapeldiensten worden verzorgd door de protestantse gemeenten van Langweer, Scharsterbrug-Ouwsterhaule en Op ‘e Noed.

In de winterperiode vinden er verschillende gespreksgroepen en activiteiten plaats. De activiteiten worden aan het begin van het seizoen gepresenteerd in het “Jaarprogramma”, een boekwerk met alle activiteiten die in het seizoen zullen plaatsvinden. De activiteiten worden in samenwerking met de Protestantse gemeente Langweer georganiseerd, afwisselend in de vier dorpen.

Het kerkblad “Geschakeld” verschijnt zes keer per jaar. Het kerkblad is een samenwerking tussen de Protestantse gemeente Op ‘e Noed’ en Protestantse Gemeente Langweer. Het Jaarprogramma en het kerkblad wordt bezorgd bij de abonnees.

Daarnaast hebben we een website: www.pkn-openoed.nl en een kerk app. Wekelijks verschijnt de Ontmoeting, een nieuwsbrief met daarop het laatste nieuws over kerkelijke activiteiten en pastorale berichten. Ook worden er tijdens kerkdiensten en in de regionale kranten mededelingen gedaan.

Missie en visie
De Protestantse Gemeente Op ‘e Noed is een gemeente die rondom Gods Woord samenkomt en zich hierdoor laat leiden en inspireren. Onze gemeente wil een toekomstgerichte gemeente zijn die het een uitdaging vindt om kerk te zijn op deze plaats, in deze tijd en cultuur. We zijn een gemeenschap waar het ‘omzien naar elkaar’ inhoud krijgt door het versterken van de onderlinge banden en de aandacht voor mensen in hun vreugde en zorg.

We vieren, leren en delen de ontmoeting met God en zijn zoon Jezus Christus. We zetten ons in voor een leefbare wereld en zijn dienstbaar aan mensen in nood, ver weg en dichtbij. Wij zijn gastvrij en iedereen die mee wil doen heeft in onze gemeente een volwaardige plaats.

We staan open voor samenwerking met andere protestantse gemeenten, met name de protestantse gemeente Langweer, om elkaar te ondersteunen in het vieren, leren en dienen. Ook bevorderen we van harte het samen vieren met onze Rooms katholieke buurgemeente.