Wijkindeling

Wijkindeling  situatie op 1 januari 2023

WIJK 1
St. Nicolaasga:  De Buffer, Bovenkruier, De Spoarbyls, It Perron, It Sein, Molier, Oer it Spoar, S. Hepkemaleane, Molenkap en Tsjûkemarwei, De Pit, It Bled, De Rijlst,  Heide, Huisterheide,  Langwarderdyk, Scharleijen, De Twijch en Legemeersterwei

Wijkouderling:
Greta van der Meer
email: meergreta@hotmail.nl

Wijkdiaken:
Joke Pander
email: jokepander1206@gmail.com

Wijkkerkrentmeesters:
Hayo Wind
Tel. 0513 – 43 14 15
email: hfwind@kpnmail.nl

Contactpersonen in de wijk:  mevr. H. Sybesma-Plantinga, mevr. A. Langeraap-de Boer, mevr. J. Bultsma-de Vries, mevr. J. vd Meer-Nicolai en mevr. H. Koopmans

WIJK 2
St. Nicolaasga  Gaastweg, Kade, Jhr FJJ van Eysingastraat, Wilhelminastraat, Kerkstraat, Westend, Wielwei, Lemmerweg, Finkeburen, Noed,  Groenendal, Uranusstraat, Jupiterstraat en Neptunuslaan                                                                                     

Wijkouderling:
Sjonny en Winy de Haan
email: s.h.dehaan@ziggo.nl

Wijkdiaken:
Katharina de Vries
email: markat13@kpnmail.nl

Wijkkerkrentmeesters:
Pieter Dijkstra
Tel. 0513 – 43 11 62
email: pieter-renske@hotmail.com

Contactpersonen in de wijk: Renske Zwaga, Marijke Bokma, Geertje Hoekstra, Tinie van Lingen en Klaske Bouwhuis

WIJK 3 :
Tjerkgaast: Aldedyk, De Koai, De Stikels, De Trochreed, Gaestdyk, It Foarfjild,  Riensleat, Spannenburgerdyk en Strjitwei. Scharsterbrug, Follega, De Lytse Brekken , Langweer, Joure, en alle andere  gastleden        

Wijkouderling:
VACATURE

Wijkdiaken:
VACATURE

Wijkkerkrentmeesters:
Sint de Boer
Tel: 06 – 12 11 49 93
email: sint.de.boer@home.nl

Contactpersonen in de wijk: mevr. C. Bijl, mevr. Tr. Hogeterp-Postma en mevr. H. Portena

WIJK 4:
St. Nicolaasga Van Burumstraat, Heemstrastraat, Marsstraat, Mercuriusstraat, Rengersstraat, Schonegevelstraat, Vegelinstraat en Voermanstraat en Venusstraat. Baron van Hardenbroekstraat, Boskrânne, De Stamme, Kempenaerlaan, Kerklaan, Molewei, Saturnusstraat, Schoolstraat en Schwartzenbergstraat

Wijkouderling:
Jan en Jikke de Jong
email: jikkedejong66@gmail.com

Wijkdiaken:
Geertje Oppedijk
email: g.oppedijk@live.nl

Wijkkerkrentmeester
Hendriekje Sybesma – Plantinga
Tel. 06 – 22 03 38 96
email: hendriekje22@gmail.com

Contactpersonen in de wijk:
Mevr. K. Hoeksma tel. 0513 431277
Mevr. P. Jouwsma tel. 06-23302452
Mevr. J. Bokma tel.06-40077534l

WIJK 5 :
St. Nicolaasga: Bouwen, De Bast, De Tûke, Dobbeleane, Houtsnip en De Fazant

Wijkouderling:
VACATURE

Wijkdiaken:
Nel Pit
email: nelpit@gmail.com

Wijkkerkrentmeester:
Jouke Kloosterman
Tel: 0513 – 43 24 41
email: jenf62@hotmail.com

Contactpersonen in de wijk:
Fedde Kooyker       Tel. 0513 – 431782
Voor Maeykehiem: mevr. J. Oppedijk       Tel. 0513 – 43 22 63

WIJK 6:
Idskenhuizen:  Bramerstraat, Lytse Buorren, Mastersein, De Greiden, de Ikkers, Dwarsryd, Stripedyk, Tsjerkewei, Lytse Mar, it Boerein en Troelstraweg

Wijkouderling:
Jaap van der Heide
Tel: 0513 – 43 12 78 / 06 – 25 37 29 77
email: javande5@caiway.nl

Wijkdiaken:
Anna Mirjam Hoekstra
email: annamirjam@outlook.com

Wijkkerkrentmeesters:
Hiltje Hoekstra
Tel: 0513 – 43 10 11
email: b.j.hoekstra51@hotmail.com

Contactpersonen in de wijk:
Fenny de Jong         Telefoon: 0513-432135
Alie Langeraap         Telefoon: 0513-432009
Renny Kuperus        Telefoon: 06-21526500
Trienke Hoekstra     Telefoon: 0513-431133
Corrie Hoekstra       Telefoon: 0513-431902
Gea Hoekstra          Telefoon: 06-13008421
Jettie Oppedijk        Telefoon: 06-39626762

WIJK 7:
Doniahiem, de Iendracht,  aanleunwoningen  De Scharleijen en overige adressen Stationsstraat

Wijkouderling:
Anneke Koelewijn – van Peursem
email: joh.peursem@gmail.com

Wijkdiaken:
Sjoukje Dickhoff-de Boer
email: sjoukjedickhof@ziggo.nl

Wijkkerkrentmeester:
Wico Koolstra
Tel: 06 – 20 45 81 02
email: w_koolstra@hotmail.com

Contactpersonen:  mevr. T. Kalteren-Hoekstra, mevr. T. Hoekstra-Tromp, mevr. T. van der Goot-Hoogkamp, mevr. J. Bokma-van Steinvoorn, mevr. S. de Vries-Plantinga, mevr. J. Wuite en mevr. H. Koopmans-van den Bosch