Van harte welkom bij PKN gemeente:

Informatie over onze gemeente

Contactpersoon rouwdiensten
Hemmo Kalteren
Sytze Hepkemalaan 16
8521 DH Sint Nicolaasga
tel. 0513-434488 mobiel 06-36571748.
hemmokalteren@hetnet.nl

Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau draagt zorg voor de ledenadministratie ( attestaties, verhuizingen, geboorte, huwelijk, overlijden) van de gemeente Op ‘e Noed.

Adres:
Paul Dirksen
It Blêd 22
8521 PM  St. Nicolaasga
Tel.: 0513 431089
pdirksen@kpnmail.nl

Adressen Kerkgebouwen
Idskenhuizen: Bramerstraat 12,  8523 NG
St. Nicolaasga: Omloop 4,  8521 KE
Tjerkgaast: Gaestdyk 37,  8522 MX

Beheerder kerkgebouwen te Idskenhuizen
mevr. T. van Koten – Dijkstra
De Ikkers 7
8523 NV Idskenhuizen
tel: 0513-431475
vankoten@home.nl

Eigendommen
Het eigendom van de protestantse gemeente Op ‘e Noed bestaat uit:
drie kerkgebouwen: Sint Nicolaasga, Tjerkgaast en Idskenhuizen;
vier begraafplaatsen: Sint Nicolaasga, Tjerkgaast, Doniaga en Legemeer;

Vrijwillige Kosters

Idskenhuizen :
Wico Koolstra (tevens contactpersoon)
Tel.: 0513-432155
email: w_koolstra@hotmail.com

Bart Hoekstra
Tel.: 0513-431011
email: b.j.hoekstra@kpnmail.nl

Jan Hoekstra
Tel: 0513-431902
email: jchoekstra@home.nl

Tjerkgaast :
Botje Hoogeveen (tevens contactpersoon)
Tel.: 0514-531348
E-mail: keesenbottje@ziggo.nl

Henk de Glee
Tel.: 0514-531684
E-mail: hjdeglee@telfort.nl

Gerlof Haarsma
Tel.: 0514-531798
email: gelmar@home.nl

Jan Boonstra
Tel.: 0514-531315
email: janboonstratransport@home.nl

Trijnie Hogeterp
Tel: 06-27057153
email: t.hogeterp@hotmail.com

Sint Nicolaasga :
Pieter Dijkstra (tevens contactpersoon)
Tel: 0513-431162
email: pieter-renske@hotmail.com

Fedde Kooyker
Dobbeleane 20
8521 KR St. Nicolaasga
Tel: 0513-431782
email: f.kooyker@ziggo.nl

Ben de Velde Harsenhorst
Dobbeleane 39C
8521 KS St Nicolaasga
tel: 0513–853131
email: bdeveldeharsenhorst@gmail.com

Organisten
Douwe Smit (coördinator)
Tel: 0513 434420
email: douwe.smit1606@gmail.com

Hemmo Kalteren
Tel:0513 434488
email: hemmokalteren@hetnet.nl

Jouke Kloosterman
Tel: 0513 432441
email: jpkloosterman@hetnet.nl

Jan Kuijper
Tel: 0513 431451
email: jkuijper01@hetnet.nl