PKN Gemeente “Op ‘e Noed”

De PKN gemeente Op ‘e Noed bestaat uit de dorpen St. Nicolaasga, Idskenhuizen en Tjerkgaast en ligt geografisch in het prachtige zuidwesten van Fryslân. Ze maakt onderdeel uit van de net nieuw gevormde burgerlijke gemeente “De Friese Meren”. Het grootste dorp is St. Nicolaasga. Hier zijn de basisvoorzieningen aanwezig zoals een supermarkt, slager, warme bakker, enz. Er zijn drie basisscholen, het zorgcentrum Doniahiem met daarnaast aanleunwoningen, waar zorg op maat gegeven kan worden, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking (Maeykehiem) en een grote RK-kerk.De grotere plaatsen in de omgeving zijn Joure (ca. 6 km), Sneek (ca. 18 km) en Heerenveen (ca. 18 km). Hier zijn ook de scholen voor het voortgezet onderwijs te vinden. St.Nicolaasga, maar ook de andere twee dorpen liggen op korte afstand van de autosnelwegen A6 en A7, hierdoor zijn er snelle verbindingen met de rest van ons land.

Op ‘e Noed is een gemeente die rondom Gods Woord samenkomt en zich hierdoor laat leiden en inspireren. Ze wil een toekomstgerichte gemeente zijn die het een uitdaging vindt om kerk te zijn op deze plaats, in deze tijd en cultuur. We zijn een gemeenschap waar het ‘omzien naar elkaar’ inhoud krijgt door het versterken van de onderlinge banden en de aandacht voor mensen in hun vreugde en zorg. We leren, vieren en delen de ontmoeting met God en Zijn zoon Jezus Christus. ver weg en dichtbij. Wij zijn gastvrij en iedereen, die mee wil doen, heeft in onze gemeente een volwaardige plaats.
We willen met heel ons hart, ziel en verstand aan het werk om een levende gemeente te zijn. Daarvoor is het nodig dat we mogelijkheden en kansen aangrijpen om dat ook in de komende jaren te kunnen zijn. Dat is een opdracht en verantwoordelijkheid voor de hele gemeente. We mogen dat doen met vertrouwen op God, en met geloof, hoop en liefde.
Ons visitekaartje: Hoe kunnen wij ons als gemeente kort en duidelijk presenteren?
Liefde voor God, de gemeente en de wereld!

De naam “Op ‘e Noed” maakt nieuwsgierig.  Er zit een verhaal achter.

Naar aanleiding van de fusie in 2011 van de voormalige Gereformeerde Kerk te Idskenhuizen en de Hervormde Gemeente “Tjerkgaast – Sint Nicolaasga c.a.” werd er gezocht naar een passende nieuwe naam. Uit de suggesties die vanuit de gemeente binnegekomen zijn heeft de kerkenraad unaniem “Op ‘e Noed”gekozen.

De redenen, waarom voor deze naam is gekozen, zijn:

  • Op ‘e Noed. Dit doet denken aan de bij ons bekende buurtschap De Noed. Dit is het raakpunt waar Tjerkgaast, Idskenhuizen en Sint Nicolaasga aan elkaar grenzen. Zoiets als het geografisch middelpunt van onze gemeente.
  • Op ‘e Noed. Wij leven in het besef dat wij kracht ontvangen van God en dat Hij voor ons zorgt. Hy nimt ús op Syn noed. “Immen op ‘e noed nimme” is een Friese uitdrukking en betekent: zorgdragen voor iemand, aandacht schenken, verantwoordelijk zijn voor, voor iemand in staan, naar iemand omkijken. Zo zijn wij ook de eenwording van onze gemeenten tegemoet gegaan. Wij weten en vertrouwen: “God nimt ús op ‘e noed”. Wij staan er niet alleen voor!
  • Op ‘e Noed. Wij willen een gemeente zijn waar zorg en aandacht is voor elkaar. Wy hawwe elkoar op ‘e noed. Wij zijn ook verantwoordelijk voor elkaar! Deze site is bedoeld om informatie te geven over onze uitgestrekte gemeente. In de eerste plaats bestemd voor degenen die zich nieuw bij ons vestigen of aansluiten, maar ook als naslagwerk voor alle gemeenteleden en belangstellenden. In de dorpen Tjerkgaast, Sint Nicolaasga en Idskenhuizen staan onze drie kerkgebouwen. We proberen deze kerken zoveel mogelijk elke zondag te gebruiken voor erediensten en samenkomsten. De leden wonen in en rondom deze dorpen. Samen willen wij, met Gods hulp, uitdragen wat al aangegeven is in onze naam: ” Op ‘e Noed”.

“Mei Jo leafde Heare
jou ús krêft en moed
no’t wy ús ta Jo keare
Hâld ús op Jins noed!”