Van harte welkom bij PKN gemeente:

Betekenis “Op ‘e Noed”

De naam “Op ‘e Noed” maakt nieuwsgierig.  Er zit een verhaal achter.

Naar aanleiding van de fusie in 2011 van de voormalige Gereformeerde Kerk te Idskenhuizen en de Hervormde Gemeente “Tjerkgaast – Sint Nicolaasga c.a.” werd er gezocht naar een passende nieuwe naam. Uit de suggesties die vanuit de gemeente binnegekomen zijn heeft de kerkenraad unaniem “Op ‘e Noed”gekozen.

De redenen, waarom voor deze naam is gekozen, zijn:

  • Op ‘e Noed. Dit doet denken aan de bij ons bekende buurtschap De Noed. Dit is het raakpunt waar Tjerkgaast, Idskenhuizen en Sint Nicolaasga aan elkaar grenzen. Zoiets als het geografisch middelpunt van onze gemeente.
  • Op ‘e Noed. Wij leven in het besef dat wij kracht ontvangen van God en dat Hij voor ons zorgt. Hy nimt ús op Syn noed. “Immen op ‘e noed nimme” is een Friese uitdrukking en betekent: zorgdragen voor iemand, aandacht schenken, verantwoordelijk zijn voor, voor iemand in staan, naar iemand omkijken. Zo zijn wij ook de eenwording van onze gemeenten tegemoet gegaan. Wij weten en vertrouwen: “God nimt ús op ‘e noed”. Wij staan er niet alleen voor!
  • Op ‘e Noed. Wij willen een gemeente zijn waar zorg en aandacht is voor elkaar. Wy hawwe elkoar op ‘e noed. Wij zijn ook verantwoordelijk voor elkaar! Deze site is bedoeld om informatie te geven over onze uitgestrekte gemeente. In de eerste plaats bestemd voor degenen die zich nieuw bij ons vestigen of aansluiten, maar ook als naslagwerk voor alle gemeenteleden en belangstellenden. In de dorpen Tjerkgaast, Sint Nicolaasga en Idskenhuizen staan onze drie kerkgebouwen. We proberen deze kerken zoveel mogelijk elke zondag te gebruiken voor erediensten en samenkomsten. De leden wonen in en rondom deze dorpen. Samen willen wij, met Gods hulp, uitdragen wat al aangegeven is in onze naam: ” Op ‘e Noed”.

 

“Mei Jo leafde Heare
jou ús krêft en moed
no’t wy ús ta Jo keare
Hâld ús op Jins noed!”