Reis naar Krakau

Indrukwekkende reis naar Krakau / Auschwitz! Samen met een groep van 50 mensen in de bus van 23 t/m 26 oktober. We hebben plek over en het lijkt ons super leuk als jij/ u ook meegaat! (ook als je geen jongere bent of gezin hebt). En als je iemand weet die geen lid is...

Cursus TVG in Sneek

Cursus TVG in Sneek Wegwijs in geloof en theologie Een cursus theologische basisvorming en verdieping Aanbod 2023 – 2024 Folder

Ontmoeting (kerkbrief)

De Zondagse Ontmoeting heeft een nieuwe ‘look’ gekregen! En een nieuwe naam. Voortaan heet deze nieuwsbrief ‘Ontmoeting’, want het gaat al lang niet meer uitsluitend om mededelingen voor de zondag waarop we elkaar ontmoeten. We ontmoeten elkaar als kerkelijke...

Pinksterdienst

Het weer was prachtig, de zon straalde. De vlammen van de Geest zagen we al in de bloemen van de liturgische schikking verbeeld. Crescendo verraste ons met mooie muziek en wijzelf vertelden waar we ‘warm voor lopen’. Alex van der Wal maakte ons...

Foutje kerkblad

In het kerkblad staat dat de dienst van 7 mei in Idskenhuizen om 10.30 uur begint. Dit is niet correct. De dienst van 7 mei in Idskenhuizen begint gewoon om 9.30 uur.