De 40-dagen tijd is begonnen en we gaan weer op weg naar Palmpasen en Pasen. Al een aantal jaren maken we samen met de kinderen palmpaasstokken waarmee we de intocht vieren van Jezus in Jeruzalem.

Zondag 24 maart 2024 vieren we Palmpasen in de kerk in Idskenhuizen om 9.30 uur.

We nodigen jullie van harte uit om mee te doen!!!!!

Alle kinderen zijn vanaf 9:00 uur van harte welkom in het dorpshuis De Stjelp te Idskenhuizen, waar we aan de palmpaasstokken werken, om ze daarna gezamenlijk in de kerk te laten zien.
Ouders en grootouders mogen meehelpen met de kinderen die nog niet zelf de palmpaasstok kunnen versieren.

Na de dienst vormen jullie samen een ereboog met de palmpaasstokken. Daarna mag je met je ouders naar huis. De palmpaasstok mag ook mee naar huis.

De stok kan op school worden ingeleverd. Heb je thuis nog een stok, neem hem dan mee!

Contact? Mail of bel met Linda Wind: lindawind@kpnmail.nl / tel: 06-38908876.

We hopen dat er weer heel veel kinderen mee willen doen zodat het een feestelijke dienst wordt.

Hartelijke groet van de Kindernevendienstleiding en tot ziens op 24 maart!