Dankdag 2 nov 2022

Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in Uwe naam.

Liturgische schikkingen veertigdagentijd 2022

In de Veertigdagentijd volgen we Jezus op Zijn weg naar het kruis. Het is een tijd van inkeer en bezinning. Daarom is de liturgische kleur paars. De lezingen zijn uit het evangelie van Johannes. De basisschikking bestaat uit een kom, die staat voor ontvangen....

Dienst (in bytsje oars as oars) gericht op de jongere generaties

Op zondag 24 oktober beginnen we met een eerste pilot dienst in het kader van vieringen meer gericht op de beleving van de jongere generaties. Dit houdt in een iets andere opzet van een dienst en iets andere muziekkeuze. We proberen de dienst zo vorm te geven dat...

Gemeentemorgen, 10 oktober, na de dienst

Op zondagmorgen 10 oktober wil de kerkenraad graag met u in gesprek gaan over de kerkdiensten. Want in deze coronatijd zijn er dingen veranderd in ons kerkzijn. We hebben de laatste anderhalf jaar voornamelijk kerkdiensten gehouden in Idskenhuizen, omdat we opnames...

Uitnodiging voor Doop- en Startdienst op zondag 12 september

Thema: Het Koninkrijk komt!Medewerking zanggroep; Foar de Wyn uit Sint NicolaasgaPlaats: Zorgboerderij Boerewille, Noed 13 A, 8521NR Sint NicolaasgaIn deze dienst gaan onze pastores Geertje van der Meer en Gerda Keijzer voor en Rinke, zoontje van Ylona Veenje en...

Pinksteren

De liturgische keur is rood.Een schikking met oranje lelies als symbool van de vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden.Een blauwe bol: de aarde. Ieder hoorde in zijn eigen taal van de grote daden van God.Een duif: symbool van de Heilige Geest.