Pinksterdienst

Het weer was prachtig, de zon straalde. De vlammen van de Geest zagen we al in de bloemen van de liturgische schikking verbeeld. Crescendo verraste ons met mooie muziek en wijzelf vertelden waar we ‘warm voor lopen’. Alex van der Wal maakte ons...

Foutje kerkblad

In het kerkblad staat dat de dienst van 7 mei in Idskenhuizen om 10.30 uur begint. Dit is niet correct. De dienst van 7 mei in Idskenhuizen begint gewoon om 9.30 uur.

Liturgische schikkingen Veertigdagentijd 2023

De 40 dagentijd is een tijd van inkeer en bezinning als voorbereiding op het feest van Pasen. De liturgische kleur is paars. Het thema van de veertigdagentijd van de Protestantse kerk is: “Uit liefde voor jou”. Jezus gaf Zijn liefde en Zijn leven voor ons, en roept...

Diensten in de stille week 2023

Datum plaats voorganger aanvang m.m.v. 2 april Idskenhuizen ds. Gerda Keijzer 09.30 Streekkoor Oudemirdum 3, 4 en 5 april St Nicolaasga Pastor Anneke Adema 19.30   Witte donderdag St. Nicolaasga ds. Gerda Keijzer 19.30   Goede Vrijdag Idskenhuizen Pastor...

Tsjerke fan ‘e moanne liturgische schikkingen

In deze maand hebben we de verhalen over Elia gelezen uit 1 Koningen 17, 18, 19 en 21. De ‘mantel’ van takjes als achtergrond verwijst naar de profeet. Daarvoor een schaal met zand. Dit verbeeldt het leven in een woestijn.   1 Koningen 17 De tulp staat symbool...

Tsjerke fan ‘e Moanne

Meteen na de uitbraak van de corona-pandemie in maart 2020 nam Omrop Fryslân het initiatief tot het uitzenden van kerkdiensten op zondagochtend, na overleg met de classis Fryslân. In 2020 werden de diensten eerst verzorgd vanuit de Martinikerk in Franeker. Vanaf...

Liturgische schikkingen van 2 november tot 31 december 2022

Dankdag voor Gewas en Arbeid Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in Uwe naam. Eeuwigheidszondag Liturgische schikkingen Advent 2022 (algemeen) In de adventstijd bereiden we ons voor op het...

Lancering kerk-app

De Op ‘Noed-app is ‘live’ Het hangt al een tijdje in de lucht: een eigen app voor Op ‘e Noed! De app is bedoeld om de leden van onze kerk gemakkelijker met elkaar in contact te brengen. De functies zijn vergelijkbaar met Facebook en Whatsapp. Er is ook nog een...

Dankdag 2 nov 2022

Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in Uwe naam.