Dankdag voor Gewas en Arbeid

Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in Uwe naam.

Eeuwigheidszondag

Liturgische schikkingen Advent 2022 (algemeen)

In de adventstijd bereiden we ons voor op het Kerstfeest. In Christus is God ons nabij gekomen.

We sluiten aan bij het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk: “Aan tafel”. Het accent ligt op “plek voor iedereen”. Als basis hebben we gekozen voor een tafel. Daarop een wit kleed en een paarse doek. Paars is de kleur van bezinning en voorbereiding. In de 4 kommen die op de tafel staan worden schikkingen gemaakt die aansluiten bij de lezingen van de zondag. Bij elke schikking staat een kaars, zo gaan er in de adventstijd 4 kaarsen branden.

De lezingen/preken gaan over 4 vrouwen. Zij worden genoemd in het geslachtsregister van Jezus. Vrouwen, elk met hun eigen verhaal en achtergrond, vaak niet belangrijk geacht en toch…….! God kan hen gebruiken voor Zijn plan. Op hun eigen wijze geven ze iets weer van de Messias.  De boomstronk is het symbool voor de stammoeders. In elk potje viooltjes als teken van nederigheid en eenvoud.

 

Uitleg liturgische schikking 1e adventszondag 27 december
Lezing 2 Samuël 11: 14 – 27
David neemt de vrouw van Uria. Uria sterft! Bedrog, verdriet wordt weergegeven in de schikking d.m.v. witte bessen en paarse heide. Paars is de kleur van rouw, witte besjes als symbool voor tranen. Toch krijgt het leven van Batseba een nieuwe wending!

 

Uitleg liturgische schikking 2e adventszondag 4 december
Lezing Ruth 4 : 13 – 17
In het geslachtsregister van Jezus wordt ook Ruth vermeld. Zij is een Moabitische, komt uit een ander land. Na verdriet en gemis gaat ze met haar schoonmoeder Noömi terug naar Bethlehem.
De scherpe naalden herinneren aan het verdriet en gemis.
De korenaren staan voor brood: toekomst.
Hedera verbonden met de stam, drukt uit dat God trouw is.

Uitleg liturgische schikking 3e adventszondag 11 december
Lezing Jozua 2: 1 – 21
In het geslachtsregister van Jezus wordt ook Rachab vermeld. Zij biedt onderdak aan verspieders en helpt hen ontsnappen. Zij zegt: “ik weet dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven, maar spaar mij en mijn familie. Een rood koord hangt uit het raam om het huis van Rachab te herkennen. Een tros druiven doet ons denken aan de verspieders.

Uitleg liturgische schikking 4e adventszondag 18 december
Lezing: Genesis 38: 1-30
Tamar wordt vergeten, Als gesluierde niet-geziene komt ze op voor haar recht.
Inde schikking: rietpluimern als bedenkking, als niet gezien worden. Daartussen bloembollen als teken dat haar leven vrucht draagt.

Lezing: Lucas 2: 1 – 20
De schikking met witte bloemen bij een stam en daaronder stro symboliseert de geboorte van de Messias in een stal.
Maria vervuld van Gods Geest brengt een Zoon ter wereld. Dit Kind zal hemel en aarde met elkaar verbinden.
Immanuël – God met ons!