Van harte welkom bij PKN gemeente:

Dankdag voor gewas en arbeid

Deze keer willen we het even anders dan anders doen: Het wordt een bijzondere dienst.

We komen bij elkaar voor een (eenvoudige) maaltijd. Het eten wordt afgewisseld door gebeden, woorden en gedichten die te maken hebben met Dankdag.

We beginnen om 18.30 en zal ongeveer een uur duren.

We nemen, zoals gewoonlijk, producten mee die we naar de voedselbank brengen.

Het is in de kerk van Idskenhuizen. Afhankelijk van het aantal deelnemers in de kerkzaal of in de koffie zaal.

Omdat we een maaltijd houden willen we graag weten hoeveel mensen er komen.

U kunt zich opgeven bij: Anneke Adema, tel. 0650868890 , email annekeadema@hotmail.com

Of bij Gerda Keijzer, email stoel-keijzer@planet.nl (liefst voor 27 oktober)

Het zou mooi zijn als u/jij zou aanschuiven.

Ds. Gerda Keijzer en pastor Anneke Adema

Bijzondere dienst

Op zondag 24 oktober beginnen we met een eerste pilot dienst in het kader van vieringen meer gericht op de beleving van de jongere generaties. Dit houdt in een iets andere opzet van een dienst en iets andere muziekkeuze. We proberen de dienst zo vorm te geven dat kinderen en jongeren ook goed mee doen. Voor de jongste kinderen zal de leiding van de kindernevendienst aanwezig zijn maar ook zij doen zoveel mogelijk mee. Een dienst dus voor het hele gezin waarbij natuurlijk ook mensen welkom zijn die wat ouder zijn. Het is de bedoeling dat dergelijke diensten vaker en met enige regelmaat zullen gaan plaatsvinden. Deze diensten beginnen dan om 10.00 uur. Na de dienst is er koffie en horen we graag jullie commentaar. Want het zal in het begin echt even zoeken zijn wat past bij de jongere generaties van deze gemeente. Daar kunnen we jullie meedenken en -doen goed bij gebruiken want uiteindelijk moet het vieren en gemeente-zijn van de toekomst gedragen worden door de jongere generaties.

Jannie van Koten, Linda Wind, Geertje van der Meer

Kerkdienst met aansluitend gemeente ochtend

Op deze zondagmorgen wil de kerkenraad graag met u in gesprek gaan over de kerkdiensten. Want in deze coronatijd zijn er dingen veranderd in ons kerkzijn. We hebben de laatste anderhalf jaar voornamelijk kerkdiensten gehouden in Idskenhuizen, omdat we opnames maken en we vanuit Idskenhuizen gemakkelijk kunnen streamen. Het maken en uitzenden van de opnames was voor ons een nieuwe situatie die we moesten uitproberen en er is in de afgelopen anderhalf jaar veel werk verricht door de technici en veel ervaring opgedaan. We weten nu wat we technisch gezien aankunnen en wat niet kan. Op grond van die ervaringen moeten we bekijken hoe we verder gaan. De online-kerkdiensten worden goed bekeken. Dat zal ook na corona voor een deel zo blijven. Daarom willen we doorgaan met het maken van opnames met beeld en geluid. Maar we willen ook weer gaan kerken in de gebouwen in Tjerkgaast en St. Nicolaasga. Samen met u willen we de mogelijkheden gaan bespreken. Om zoveel mogelijk mensen bij de besluitvorming te betrekken, hebben we besloten geen gemeenteavond te houden, maar u op deze morgen uit te nodigen na de kerkdienst.