Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen

Collcte:  1e diaconie,  2e kerk