Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen

Collecte:  1: diaconie   2e: kerk