Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen

Collecten:  1e: diaconie  2e: kerk