Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen

Collecten:  1e: diaconie   2e: kerk