Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen

Collecte: door commissie te bepalen   2e: kerk