Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen

Collecte:  KIA project Myanmar   2e Kerk