Collecte:  1e Kerkinactie Werelddiaconaat      2e Onderhoud gebouwen