Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen. Dankdag voor Gewas en Arbeid

Collecte:  1e KIA project diaconie   2e kerk