Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen. Eeuwigheidszondag

Collecte:  1e diaconie   2e  kerk