Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen, intrededienst da. Gerda Keijzer

Collecte:  1e GD&C,   2e kerk