Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen, Israëlzondag. Koffiedrinken na de dienst

Collecte:  1e: kerk en Israël   2e: jeugdwerk eigen gemeente