Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen. Israëlzondag

Collecte:  KIA Kerk en Israël   2e kerk