Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen, Maeykehiemdienst

Collecte:  1e: vrienden van Maeykehiem    2e: kerk