Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen, Michazondag

Collecte:   1e: wereld armoededag    2e: kerk