Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen, startzondag. Ingebruikname vernieuwd kerkgebouw

Collect:  1e: bloemenfonds   2e: onderhoud orgels