Collecte: Bloemenfonds   2e onderhoud orgels.

Gemeente-opbouw is een goede en belangrijke zaak. Het is dan ook van belang om een programma samen te stellen  die aantrekkelijke is voor veel gemeenteleden. En waar velen aan mee willen doen!

De achtergrond en interesses van de mensen in onze gemeente lopen uiteen. En het zou mooi zijn als een ieder iets van zijn gading zou kunnen vinden. Het zijn, buiten de kerkdiensten, waardevolle plaatsen van ontmoeting. Voor sommigen zelfs belangrijker dan de kerkdienst. Alle reden dus om ons in te spannen voor een gevarieerd aanbod.Gelukkig is er een commissie bereid gevonden om zich daarover te buigen. Het zijn Dhr. Cees van Schuppen, Dhr. Jan v.d. Meer, Mevr. Trijn v.d. Heide, Akke v.d. Molen en Katharina de Vries en ondergetekende. Nog voor de vakanties is er een eerste bijeenkomst .En dan de startzondag. De laatste keer in Idskenhuizen voordat de kerk dichtgaat voor de opknapbeurt. Het thema van deze zondag en dit jaar is : Buren !.
Een thema waar we veel kanten mee uit kunnen, en we hopen een goede kant te vinden. Ook hier zijn mensen aan het werk, o.a. de activiteitencommissie om deze dag een goed startpunt te laten zijn van een levendig kerkelijk seizoen.

Maar uiteindelijk hebben wij daar voor u/jou nodig. Mensen die zich betrokken voelen bij God en mensen. Alleen een gemeente van levende stenen kan een levende gemeente zijn. Wij wensen de verschillende werkgroepen veel creativiteit toe.

Pastor Anneke Adema