Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen. Viering Heilig Avondmaal

Collecte:  KIA werelddiaconaat  2e kerk