Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen. Viering Heilig Avondmaal

Collecte:  1e diaconie   2e onderhoud gebouwen