Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen. Week van het gebed

Collecte:  1e  diaconie    2e  kerk