Van harte welkom bij PKN gemeente:

Groen. Zendings- en Bijbelzondag. M.m.v. Interkerkelijk koor Langweer

Collecte:  1e NBG  2e onkosten dienst