Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars, 1e advent

Collecten:  1e: diaconie    2e: kerk