Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars, 1e zondag advent

Collecte:  1e Missionair werk en kerkgroei    2e Kerk