Van harte welkom bij PKN gemeente:

paars, 2e advent. Doopdienst m.m.v Theae Woudstra op trompet

Collecten:   1e: diaconie   2e: kerk