Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars. 2e advent

Collecte:   1e KIA pastoraat   2e kerk