Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars. 2e zondag 40-dagentijd

Collecte: 1e project 40-dagentijd   2e: kerk