Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars. 2e zondag 40-dagentijd

Collecte                                  1e voorjaarszending kerkinactie                     2e kerk

Zie ook “actueel”

 

Na de dienst is er koffiedrinken