Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars, 2e zondag advent. Fryske Tsjinst

Collecte:  1e Pastoraat      2e Kerk