Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars. 3e advent

Collecte:  1e diaconie,   2e kerk