Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars. 3e zondag 40-dagentijd

Paedwizertsjinst

 

Collecte                                  1e project school         2e kerk

Het thema is: ” Bij elkaar horen”.

De voorbereidingen zijn in volle gang en “Foar de wyn” doet ook mee.

Wij hopen op een volle kerk in Idskenhuizen.
 
Pastor Anneke Adema