Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars, 3e zondag advent

Collecte:   1e Gezamenlijke Diaconieën en Caritas    2e Kerk