Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars. 4e zondag 40-dagentijd

Collecten: 1e kerk in actie 40 dagen-tijd                2e kerk

Zie ook “actueel”