Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars. 5e zondag 40-dagentijd

Collecte:  1e: project 40-dagentijd   2e:  kerk