Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars. 5e zondag 40-dagentijd

Collecten: 1e kerkinactie 40 dagentijd  2e kerk

Zie ook “actueel”